top of page

800.000 Uydu Görüntüsüyle Buzul Akışı ve Hacimlerinin Yeni Hesaplamaları Yapıldı


And buzulları için buz akış hızları. Kaynak: © Romain Millan, Jean-Baptiste Barré / CNRS / IGE – Harita verileri: Mapbox / OpenStreetMap / Maxar
And buzulları için buz akış hızları. Kaynak: © Romain Millan, Jean-Baptiste Barré / CNRS / IGE – Harita verileri: Mapbox / OpenStreetMap / Maxar

And Dağları veya Himalayalar'daki birçok dağ popülasyonu, sularının devamı için buzullara güvenir. Yine de, deniz seviyesinin yükselmesi tahminleri gibi buzul suyu rezervlerindeki değişiklikler, buzul hacmine ve kalınlığına büyük ölçüde bağlıdır.


CNRS, Université Grenoble Alpes (Fransa) ve Dartmouth College (ABD) araştırmacıları, 800.000'den fazla uydu görüntüsünü analiz ederek, dünyadaki buzulların %98'i (>200.000) için ilk küresel akış hızları haritasını oluşturdular.


Buzul akışı, buzul kütlesinin bir fonksiyonu olduğundan, bunu bilmek, buz kalınlığını ve uzamsal dağılımı tahmin etmeye izin verir, bu da buzulların tuttuğu toplam su hacmini ve deniz seviyesinin yükselmesine gelecekteki katkısını belirler.

Alaska buzulları için buz akış hızları. Kaynak: © Romain Millan, Jean-Baptiste Barré / CNRS / IGE – Harita verileri: Mapbox / OpenStreetMap / Maxar

Araştırmacıların bulguları, İndus ve Chenab'ın Himalaya su havzalarındaki buzul su rezervlerinin, önceki tahminlerden üçte bir oranında daha fazla olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, 4 milyondan fazla insanı besleyen tropik And buzullarında tutulan su hacmi, bir zamanlar düşünülenden %23'e kadar daha küçük olabilir.


7 Şubat 2022'de Nature Geoscience'da yayınlanan bu çalışma, Université Grenoble Alpes sunucularında analiz edilen Sentinel (ESA) ve Landsat (NASA) uydu görüntülerine dayanmaktadır. Fransız uzay ajansından (CNES) destek aldı.


Kaynak: https://scitechdaily.com/bottom of page