Altın Deneyinde İlk Kez Metalik Su Oluşturuldu

Araştırmacılar ilk kez metalik su oluşturdular.

Ekip, çok dikkatli bir deney düzeneğiyle, bir sıvı metal damlacığının dışında ince bir altın renkli metalik su tabakası üretti.


Musluktan çıkan su madde içerdiği tuzlar ve yabancı maddeler nedeniyle iyi bilinen bir elektrik iletkenidir. Ancak saf suyu metalik veya iletken yapmak uzun zamandır bilimsel bir zorluk olmuştur.


Şimdi, dünyanın dört bir yanındaki 11 kurumdan bir araştırmacı ekibi, Berlin'deki BESSY II tesisinde bunu başardı. Buluşun anahtarı, suyu atomlarının dış kabuklarından kolayca elektron saldığı bilinen bir alkali metalle eşleştirmekti.


Sorun şu ki, su ve alkali metaller iyi bir şekilde karışmaz, metaller suya düştüklerinde köpürebilir, tutuşabilir ve hatta patlayabilir. Bu nedenle, bu deney için araştırmacılar, normal karışımı tersine çevirerek, alkali metali ince bir su tabakasıyla kapladılar.


Önce bir sodyum-potasyum alaşımı damlacığından oluşan, ardından elektronlar ve metal katyonlar yüzeydeki suya hareket ettikçe altın rengine dönüşen metalik su oluşumunda bir zaman atlamalıHZB/Doğa


Bir vakum odasının içinde, oda sıcaklığında sıvı halde bulunan sodyum-potasyum (Na-K) alaşımı bir memeden damlatıldı. Daha sonra su buharı, metal damlacığın dışında son derece ince bir deri oluşturarak hazneye borularla aktarıldı. Elektronlar ve metal katyonlar daha sonra Na-K'den suya akıtıldı ve iletken metalik su oluşturuldu.

"Çıplak gözle metalik suya faz geçişini görebilirsiniz! Gümüş sodyum-potasyum damlası kendini altın bir parıltıyla kaplıyor, bu çok etkileyici." dedi araştırmanın yazarı Dr. Robert Seidel.

Neler olduğunu araştırmak için bilim adamları, optik yansıma spektroskopisi ve senkrotron X-ışını fotoelektron spektroskopisi kullanarak kısa ömürlü metalik suyu incelediler. Bu metalik fazı doğruladı.


Seidel, "Çalışmamız yanlızca metalik suyun Dünya'da gerçekten üretilebileceğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda altın metalik parlaklığı ile ilişkili spektroskopik özellikleri de karakterize ediyor." diyor.


Kaynak:

  • Helmholtz Zentrum Berlin

  • https://newatlas.com/science/metallic-water-experiment/