top of page

Anlamlarını Çözmek İçin 24.000 Rüya İnceleniyor

Dünyada rüyaların anlamı üzerine kafa yormayan bir kültür, yok denecek kadar az.

Birçok eski kültür için, rüyalar ilahi veya belki de bir tür doğaüstü önseziye doğrudan bir geçit olarak görülüyordu. Freudcu psikanaliz için rüyalar, bilinçdışımızın en derin, en karanlık derinliklerine gizlice bir bakıştı.

Rüyaların kendimizi ve yaşanmış deneyimlerimizi yansıttığı şeklindeki bu Freudcu düşünceye benzer şekilde, yeni bir çalışma, rüyaların etkin bir şekilde uyanık gerçekliğimizin bir devamı olduğunu öne sürüyor.


Araştırmacılar son zamanlarda rüyalardaki ortak temaları ve kalıpları belirleyen bir algoritma geliştirdiler. Otomatik rüya analizini 24.000'den fazla rüya raporunda kullanarak, rüyaların günlük yaşamda olanların devamı olduğuna dair uzun süredir var olan bir teoriyi doğruluyorlar.

Araştırma bu hafta Royal Society Open Science dergisinde yayınlandı.


İtalya'daki Roma Tre Üniversitesi'nden ve İngiltere'deki Nokia Bell Labs'tan bir ekip, insanların hayallerinin yazılı raporlarında kullanılan kelimeleri analiz edebilen bir algoritma geliştirdi.


Örneğin, isimleri arayarak insanları, hayvanları ve kurgusal karakterleri tanımlamak ve fiillere bakarak dostça etkileşimler veya saldırganlık eylemleri açısından etkileşimleri sınıflandırmak mümkündür.


Bu yöntemi kullanarak, rüyanın üç bileşenini vurgulamaya çalıştılar: karakterler, sosyal etkileşimler ve duygular.


Çalışma yazarları, "Bu üç boyut, bir rüya olay örgüsünün bel kemiğini tanımladığı için rüyaların yorumlanmasına yardımcı olan en önemli unsurlar olarak kabul ediliyor: Kim mevcuttu, hangi eylemler gerçekleştirildi ve hangi duygular ifade edildi?"

Algoritma daha sonra, psikolojik araştırma çalışmalarından derlenen çevrimiçi bir kamu rüyaları veritabanı olan Dream Bank'ta bulunan 24.000'den fazla rüya hesabına uygulandı.

Bu banka, 1930'lardan 2017'ye kadar yüzlerce insanın hayallerini içeriyordu, ancak aynı zamanda araştırmacıların özellikle ilgisini çeken insanlardan bir dizi set içeriyordu.

Buna, 12 ila 25 yaşları arasında rüyalarını kaydeden Izzy adında genç bir yetişkin, bir Vietnam savaş gazisi ve körlüğü olan insanlar tarafından bildirilen 400 rüyadan oluşan bir dizi de dahildi.

Araştırmacılara göre, bulguları, bir rüyanın içeriğinin hayalperestin mevcut düşüncelerini, duygularını ve göze çarpan deneyimlerini yakından yansıttığı ve günlük yaşamlarında olup bitenlerin etkin bir şekilde bir devamı olarak hareket ettiği fikri olan "devamlılık hipotezi" için bazı destekleyici kanıtlar sağlıyor.


Araştırmacılar, "Çoğu rüya raporunun, gerçekten de hayalperestlerimizin gerçek hayatta deneyimleyebileceklerinin bir devamı olduğunu bulduk" sonucuna vardı.

"Kadınlar, gerçek yaşamlarında olduğu gibi, rüyalarında da erkeklerden daha arkadaş canlısı ve daha az saldırgan olma eğilimindeydiler; Izzy ergenlik döneminde olumsuz duygular yaşadı, ardından sonraki yıllarda cinsel etkileşimler yaşadı; savaş gazimiz alışılmadık düzeyde saldırganlık yaşadı ”diye eklediler.


Tüm bu sonuçlar, bireylerin gerçek hayatta deneyimledikleri ile hayal ettikleri arasında gerçekten süreklilik olduğu fikrini destekliyordu.


Kaynak:

  • https://www.iflscience.com/brain/new-algorithm-sifts-through-24000-dreams-to-unravel-their-meaning/


Comments


bottom of page