top of page

Araştırmacılar, Primatlar Ve Diğer Hayvan Beyinleri Arasında Önemli Bir Fark Keşfetti


Ruhr-Universität Bochum'da Profesör Petra Wahle tarafından yönetilen Gelişimsel Nörobiyoloji araştırma grubundan araştırmacılar, primatların ve primat olmayanların nöronal mimarisinde farklılıklar olduğunu gözlemlediler. Sonuçlar yakın zamanda eLife dergisinde yayınlandı.Şimdiye kadar, birkaç istisna dışında aksonun her zaman bir nöronun hücre gövdesinden kaynaklandığı ders kitabı bilgisi olarak kabul edildi. Bununla birlikte, gelen sinaptik sinyalleri toplamaya ve entegre etmeye hizmet eden dendritlerden de kaynaklanabilir. Bu fenomen "akson taşıyan dendritler" olarak adlandırılmıştır.


Akson, bir sinir lifi olarak da bilinir, bir sinir hücresinin (nöronun) ince, uzun bir çıkıntısıdır. Sinir hücresinin gövdesindeki elektriksel uyarıları uzağa iletir. Aksonun işlevi bilgiyi farklı sinir hücrelerine, kaslara, bezlere iletmektir.


Nöronlardan çıkan kısa uzantılara dendrit denir. Bir nöronda genellikle birden fazla dendrit bulunur. Dendritler dışarıdan uyarıları alır ve hücre gövdesine iletir. Dendritlerin çok sayıda olması, hücrelerin pek çok nörondan sinyal alma kapasitesini arttırır.


Kemirgenler (fare, sıçan), toynaklılar (domuz), etoburlar (kedi, yaban gelinciği), makaklar ve zoolojik primatlardan insanlar da dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar da araştırıldı. Bilim insanları, beş farklı boyama tekniğinin kullanılması ve 34.000'den fazla nöronun değerlendirilmesi yoluyla, primat olmayanlar ve primatlar arasında bir tür farkı olduğu sonucuna vardılar.


Primatların serebral korteksinin dış katmanları II ve III'teki uyarıcı piramidal nöronlarda, primat olmayanlardaki uyarıcı nöronlara göre belirgin şekilde daha az akson taşıyan dendrit vardır. Ek olarak, inhibitör internöronlar için, kedi ve insan türleri arasında akson taşıyan dendrit hücrelerinin yüzdesinde önemli farklılıklar keşfedildi.


Akson taşıyan dendritlerin işlevi hakkında çok az şey bilinmektedir. Genellikle bir nöron, dendritlere gelen uyarıcı girdileri, somatodendritik entegrasyon olarak adlandırılan bir süreç olan inhibitör girdilerle bütünleştirir. Nöron daha sonra girdilerin aksiyon potansiyelleri yoluyla diğer nöronlara ve beyin bölgelerine iletilecek kadar güçlü ve önemli olup olmadığına karar verir.


Kaynak: https://scitechdaily-com.translate.goog/scientists-find-a-key-brain-difference-between-primates-and-other-animals/amp/

bottom of page