top of page

Aramızda Yaşayan Robotların Fotoğrafları:

Fransız fotoğrafçı Niko Photographisme'nin , insan ve makine arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir dünyayı gösteren projesi.'Gelişmiş İnsan, Yapay Zeka, Transhümanizm, Robotik.'

İlan edilen ve hayal edilen bu yeni teknolojiler karşısında toplumlarımız hangi eğilimleri alacaktır?

Niko Photographisme, “İnsanlar, artırılmış insanlar ve robotlar arasında ayrım yapabilecek miyiz? Bu teknolojilerin işletmelerimiz, hayatlarımız ve ilişkilerimiz için ne gibi sonuçları olacak?" sorularına cevap arıyor.Niko, projenin amacının, insan ile makine arasındaki sınırın bulanık olduğu bir dünyada kök salmış günlük yaşamın samimiyetini yakalamak olduğunu söylüyor. "Farklılaştırılma ve yargılanma korkusuyla gerçek doğalarını ortaya çıkarmamak için gizlice gözden kaybolan karakterleri keşfediyoruz." diyor.


Fotoğrafçı, “Algılama ve görünüm kavramlarını ve türevlerini destekleyen dijital yaşam ile 'gerçek' yaşam arasındaki ilişki arasında bir paralellik kuruyorum” diye devam ediyor.

"Rol oynayabiliriz, karakter oynayabiliriz, ancak görünüşler yanlış veya yanıltıcı olabilir."留言


bottom of page