top of page

Aynı Ailedeki İnsanlar Neden Bu Kadar Farklı Zeka Seviyelerine Sahip?

Zeka çok belirsiz bir kavramdır ve ölçmek şöyle dursun, tanımlanması son derece zordur.

Zeka birçok şekilde tanımlanmıştır: mantık, anlama, öz farkındalık, öğrenme, duygusal bilgi, akıl yürütme, planlama, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme kapasitesi.


Binet-Simon ölçeğinin 1900'lerin başında oluşturulmasının ardından, şimdi zeka katsayısı (IQ) testleri olarak anılan zeka testleri, bir bireyin zekasını belirlemek için en yaygın kullanılan ölçüdür.

Zekanın genetik olarak belirlenmiş bir bileşeni olduğuna dair iyi kanıtlar vardır, ancak kesinlikle tek faktör değildir.

Kardeşlerinize kıyasla eğitim, sınıf, kültür, diyet ve hatta doğum sıranız bile bilişsel yeteneğinizi etkiler.

Bu faktörlerden bazıları bir aile içinde sabit olacak, ancak bazıları olmayacaktır ve çoğu bir nesilden diğerine değişecektir.


v kısım bile tek bir gen tarafından kontrol edilemez. Hepsinin etkisi olan yüzlerce farklı gen olabilir ve genlerin nesiller içinde ve arasında rastgele karıştırılması, zeka potansiyelinin çan şeklinde bir dağılımına yol açacaktır.Kaynaklar:

  • https://www.simplypsychology.org/intelligence.html#

  • https://www.sciencefocus.com/the-human-body/why-do-people-in-the-same-family-have-such-different-intelligence-levels/

Comments


bottom of page