Beyin Hücrelerinin Büyümesini Kontrol Etmekle Görevli Bir “Gen” Keşfedildi

Beyin, insan vücudunun en komplike organıdır.


Düşüncelerden, duygulardan, hatıralardan, beden hareketinden ve davranışlardan sorumlu organımız olan beynin nasıl işlediğine dair en önemli katkıları sağlayan araştırmalar hala son hızla devam etmektedir. Bu gelişmelerle bile, şu ana kadar bildiğimiz ve keşfettiğimiz şeyler muhtemelen gelecekte kesinlikle keşfedeceklerimizin ufak bir kısmıdır.


Yakın zamanda beynimizle ilgili önemli bir çalışmaya daha imza atıldı ve beynimizdeki hücrelerin büyümesinden sorumlu bir “gen” tespit edildi. Keşfedilen bu gen hedef alınarak beyin tümörü hücrelerinin büyümesini durdurmak ve tedavi etmek mümkün olabilir.


Hücrelerin nasıl büyüdüğünü kontrol etmek, uygun beyin gelişimini sağlamak ve agresif beyin tümörlerini durdurmak için esastır. Beyin hücresi büyümesini kontrol eden moleküller ağının karmaşık ve geniş olduğu düşünülmektedir, ancak şimdi McGill Üniversitesi araştırmacıları, kendi başına insanlarda beyin hücresi büyümesini kontrol edebilen tek bir genin çarpıcı kanıtlarını sunmaktadır.


Yakın zamanda Kök Hücre raporlarında yayınlanan bir makalede, McGill Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nde Doçent olan Carl Ernst ve ekibi, beyin hücrelerinde FOXG1 geninin şiddetli mikrosefali olan hastalardan (beynin yeterince büyümediği bir hastalık) kaybının beyin hücresi büyümesini azalttığını tespit ettiler.


Araştırmacılar, genetik mühendisliği kullanarak, bir mikrosefali hastasının farklı seviyelere kadar olan hücrelerinde, Foxg1 geni üzerinde çalıştılar ve beyin hücresi büyümesinde karşılık gelen artışlar tespit ettiler. Bu çalışmayla birlikte, beyin hücresi büyümesini durdurmak ve tersine çevirmek için dikkate değer bir anahtar gen ortaya çıkarmış oldular.


Araştırma bulguları, beyin tümörü hücrelerinin büyümesini durdurmak için tek bir genin potansiyel olarak hedef alınabileceğini göstermektedir. Ya da gelecekteki gen terapisi, aynı genin mikrosefali veya diğer nörogelişimsel bozuklukları olan hastalarda kulanımına olanak sağlayabilir.


Kaynak: https://scitechdaily.com/