top of page

Bilim İnsanları Psikopatlar Ve Normal İnsan Beyinleri Arasında Önemli Bir Fark Keşfetti!..

Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU Singapur), Pennsylvania Üniversitesive California Eyalet Üniversitesi'nden sinirbilimciler psikopatlar ile psikopat olmayanlar arasında biyolojik bir ayrım keşfettiler. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taramalarını kullanan bilim insanları, ön beynin bir alanı olan striatumun psikopatik kişilerde, psikopatik özellikleri düşük veya hiç olmayan bir kontrol grubuna kıyasla %10 daha büyük olduğunu keşfetti.Çalışma bulgularına göre psikopat insanlar, normal insanlardan %10 daha büyük bir striatum ve nöron kümesine sahipler. Bu, psikopatlar ve psikopat olmayan insanlar arasında açık bir biyolojik ayrılık olduğunu gösteriyor.


Psikopatlar veya psikopatik niteliklere sahip olanlar, egoist ve antisosyal bir eğilime sahip insanlardır. Bu genellikle eylemleri için suçluluk eksikliği, başkaları için empati eksikliği ve bazı durumlarda suç eğilimleri ile karakterizedir.


Beynin tüm serebrumu kapsayan subkortikal bölgesi olan ön beynin bir parçası olan striatum, motor ve eylem planlaması, karar verme, motivasyon, takviye ve ödül algısı dahil olmak üzere birçok biliş unsurunu koordine eder.


Önceki araştırmalar psikopatların aşırı aktif striatuma sahip olduğunu göstermişti, ancak büyüklüğünün davranış üzerindeki etkisi henüz doğrulanmamıştı. Yeni araştırma, psikopatik eğilimler sergileyen ve göstermeyenler arasında önemli bir biyolojik fark olduğunu göstermektedir. Psikopatik niteliklere sahip tüm insanlar psikopati kriterlerini karşılamasa da, güçlü bir ilişki vardır. Psikopatinin daha agresif davranışlarla ilişkili olduğuna dair önemli kanıtlar da vardır.


Biyolojinin antisosyal ve suç davranışındaki rolünün anlaşılması, mevcut davranış teorilerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesini de sağlayabilir.


Nörobilimciler, çalışmalarını yürütmek için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 120 katılımcının beyinlerini taradılar ve bireylerde psikopatik özelliklerin varlığını belirlemek için psikolojik bir değerlendirme yaptılar.


Çalışmayı birlikte yazan bir nörokriminolog olan Ntu'nun Sosyal Bilimler Okulu'ndan Yardımcı Doçent Olivia Choy, "Çalışmamızın sonuçları, psikopati gibi antisosyal davranışların altında yatan şey hakkındaki bilgilerimizi ilerletmeye yardımcı oluyor. Sosyal çevresel etkilere ek olarak, biyolojide, bu durumda beyin yapılarının büyüklüğünde, antisosyal ve antisosyal olmayan bireyler arasında farklılıklar olabileceğini düşünmenin önemli olduğunu görüyoruz.” dedi.


Referans:” Daha büyük striatal hacim artan yetişkin psikopatisi ile ilişkilidir " Olivia Choy, Adrian Raine ve Robert Schug, 6 Mart 2022, Psikiyatri Araştırmaları Dergisi.

DOI: 10.1016 / j. jpsychires.2022.03.006


https://scitechdaily.com/


Comentarios


bottom of page