top of page

Dünya Gezegeni'nin Henüz Keşfedilmemiş 9.000'den Fazla Ağaç Türü Olabilir

Dünyada kaç farklı ağaç türü bulunduğunu tahmin etmeye yönelik türünün ilk örneği bir çaba, gezegenimizin henüz keşfedilmemiş binlerce ağaç türüyle dolu olduğunu gösteriyor.

100'den fazla bilim insanının çalışmasını içeren büyük uluslararası araştırma, Dünya'da toplamda yaklaşık 73.000 ağaç türü olduğunu tahmin ediyor, ancak şimdiye kadar bunlardan sadece 64.000'ini belgeledik.

Araştırmacılar, geri kalanın, şimdiye kadar bilimsel dikkat ve çalışmadan kaçan yaklaşık 9.200 keşfedilmemiş ağaç türüne eşit olduğunu söylüyor.

Purdue Üniversitesi'nden nicel orman ekolojisti Jingjing Liang , "Bireysel veri kümelerini, ağaç düzeyinde veriden oluşan devasa bir küresel veri kümesinde birleştirdik. Dünya çapındaki ağaç türlerinin sayısını saymak, parçaları tüm dünyaya yayılmış bir yapboz gibidir.” diyor.

Bu durumda bulmaca, biri Liang'ın koordinatörü olduğu Küresel Orman Biyoçeşitliliği Girişimi'ne ve TreeChange adlı başka bir veritabanına ait olan iki geniş ağaç veri kümesini birleştirmekten oluşuyordu.


Uzun yıllara dayanan yer kaynaklı ağaç kataloglamasını birleştiren veri havuzu projesi, gezegendeki dokuz bin 100 × 100 kilometrelik (62 x 62 mil) hücreden oluşan bir ızgarada ağaç türlerinin küresel bir oluşum veri kümesini derledi.


Farklı bölgelerdeki biyomların karşılaştırmalı zenginliğini hesaba katan istatistiksel düzeltmelerle, araştırmacılar, haritalama ve analizin yapıldığı alanlar da dahil olmak üzere, bunun eksik verilere dayanan bir tahmin olduğunu tamamen kabul etmelerine rağmen, muhtemelen henüz keşfedilmemiş yaklaşık 9.200 ağaç türü olduğu sonucuna vardılar. Bununla birlikte, analiz, dünyadaki ağaçların dağılımı ve oluşumu hakkında önemli yeni bilgiler sunuyor.

"Kıta ölçeğindeki tahminlerimiz, dünyadaki tüm ağaç türlerinin kabaca yüzde 43'ünün Güney Amerika'da, ardından Avrasya (yüzde 22), Afrika (yüzde 16), Kuzey Amerika (yüzde 15) ve Okyanusya'nın (yüzde 11) olduğunu gösteriyor. Güney Amerika'da diğer kıtalardan daha fazla keşfedilmemiş tür ortaya çıkıyor."

Henüz keşfedilmemiş Güney Amerika türlerinin, keşfedilmemiş tüm türlerin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğu düşünülüyor. Güney Amerika aynı zamanda en fazla sayıda nadir tür (yaklaşık 8.200 tür) ve diğer kıtalarda bulunmayan en yüksek endemik tür yüzdesini (yüzde 49) içerir.


Michigan Üniversitesi'nden orman ekolojisti Peter Reich , "Güney Amerika'da bilinen 27.000 ağaç türünün ötesinde, orada keşfedilmeyi bekleyen 4.000 kadar ağaç türü daha olabilir.


Bu, özellikle ormansızlaşma, yangınlar ve iklim değişikliği gibi antropojenik etkilerden kaynaklanan mevcut tropikal orman krizi göz önüne alındığında, Güney Amerika'da ormanların korunmasını büyük öncelik haline getiriyor." diyor.


Son yıllarda, bu kriz acı verici şekilde daha net bir odak haline geldi ve araştırmacılar, tehdit altındaki bu türleri onları tehlikeye atan değişikliklerden daha iyi koruyabilmek için ağaç yaşamının gerçek çeşitliliğini mümkün olan en kısa sürede belirlememizin zorunlu olduğunu söylüyorlar.


Avustralya'daki Sunshine Coast Üniversitesi'nden orman araştırmacısı Andy Marshall, "Bu yeni küresel veri seti, ekoloji ve biyolojik çeşitlilikteki bulmacanın önemli bir parçası" diyor.


"Bilgi ne kadar iyi olursa, koruma öncelikleri ve biyolojik çeşitlilik hedefleri ve yönetimi için ulusal ve uluslararası planları o kadar iyi değerlendirebiliriz, bu süreçte potansiyel olarak nesli tükenmekte olan ağaç türlerini kurtarabiliriz."


Kaynak: https://www.sciencealert.com/

Comments


bottom of page