Dünya Tarihindeki En Büyük Kitlesel Yok Oluşa Zincirleme Reaksiyon Neden Oldu…

Güncelleme tarihi: 13 Kas 2020

Volkanik patlamalar ile tetiklenen hızlı iklim değişikliği, 252 milyon yıl önce dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluşa neden oldu.


Permiyen ve Triyas dönemlerinin sınırında, hemen hemen tüm deniz yaşamı ve kara yaşamının dörtte üçü kısa sürede yok oldu.


Mevcut bilimsel bilgilere göre, Sibirya Kapanları'ndaki volkanik patlamalar, 252 milyon yıl önce büyük miktarlarda karbondioksit ve çeşitli sera gazları saldı.


Bu salınımlarında iklim değişikliğine ve okyanusların asitlenmesine yol açarak kitlesel yok oluşu tetiklediği söyleniyor. Metan hidratların paralel çözülmesinin ve metan üreten bakterilerin kitlesel yok oluşta sahip olduğu faktör şu ana kadar pek araştırılmadı.


Nature Geoscience dergisindeki bir yayına göre Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ve GEOMAR Helmholtz Deniz Araştırmaları Merkezi'nden bilim adamları, kitlesel yok oluşu tetikleyen jeokimyasal süreçleri ilk kez ayrıntılı olarak yeniden yapılandırdılar. Hana Jurikova ile çalışan bilim adamları midye benzeri kol bacaklıların kalkerli kabuklarını analiz ettiler.

Volkanik patlama, neden olarak doğrulandı…


Volkanik patlamaların kitlesel yok oluşu tetiklediği kabul edilen tez, yeni analizle de doğrulandı. Çalışmanın sonuçlarına göre, Sibirya'daki volkanik patlamalar birkaç bin yılda 105.600 gigaton CO2 saldı. Bunlar, atmosferde güçlü bir sera etkisine ve on santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda hızlı bir artışa neden oldu.Jurikova: "Atmosferdeki CO2 artışının, okyanuslardaki neredeyse tüm yaşamı art arda öldüren bir olaylar zincirini tetiklediği, kademeli bir felaketle karşı karşıyayız .Bu nedenle volkanik patlamalar yalnızca zincirleme reaksiyonu tetikledi, ancak bunlar kitlesel yok oluşun tek nedeni değil." dedi.

Zincir reaksiyonu kitlesel yok oluşa neden olur…

İklim değişikliğine ek olarak, CO2'deki artış okyanusların asitlenmesine de yol açtı. Suyun ısınmasıyla birlikte bu, alglerin büyük ölçüde ölmesine neden oldu. Bununla birlikte, siyanobakterilerin sayısında güçlü bir artış oldu.


Ek olarak, güçlü sera etkisiyle karadaki kimyasal ayrışma önemli ölçüde artmıştır. Aşırı besin akışı nedeniyle, okyanuslar birkaç bin yıl boyunca aşırı gübrelendi. Sonuç olarak, birçok denizde ölüm bölgeleri yaratan oksijen eksikliği vardı.

Değişen deniz kimyası ayrıca büyük miktarlarda amonyum, fosfat ve demir salınımına yol açan süreçleri de tetikledi. Ortaya çıkan sülfür birikimi, birçok deniz bölgesinde toksik konsantrasyonlara ulaştı.


Birlikte ele alındığında, bu etkiler deniz organizmalarının yüzde 95'inin neslinin tükenmesine neden oldu. Jurikova'ya göre, birbirine kenetlenen bu jeokimyasal süreçler dizisi, nihayetinde Permiyen-Triyas sınırında gözlemlenen kitlesel yok oluşun felaket boyutuna yol açtı.


  • https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/geologie/kettenreaktion-fuehrte-zum-groessten-massenaussterben-der-erdgeschichte-13374247

44.789 GÖRÜNTÜLEME