• BilimAvcısı

Dünya Topraklarının Sadece Yüzde 3'ü İnsanlar Tarafından Gölgelenmedi

Bugüne kadar insan faaliyetlerinin, diğer türlerin sayısı ve yaşam alanı üzerinde çok kapsamlı bir etkisi oldu.

Serengeti, büyük ölçüde yüzlerce yıl önce olduğu gibi görünüyor. Aslanlar, sırtlanlar ve diğer yırtıcı hayvanlar hala bir milyondan fazla güçlü antilop sürülerini takip ederek çok fazla bitki örtüsü yemelerini engelliyor.

Bu ağaç ve ot çeşitliliği, canlı yeşil-turuncu Fischer'in muhabbet kuşlarından bok böceklerine kadar birçok türü destekliyor. Buna karşılık, bu türler ovalar boyunca tohum veya polen taşıyarak bitkilerin çoğalmasını sağlar. İnsanlar da oradadır, ancak nispeten düşük yoğunluklarda. Genel olarak, bu, biyologların ekolojik olarak bozulmamış ekosistem dedikleri şeyin en iyi örneğidir: Bizim tarafımızdan eksilmeyen, zengin bir yaşam çeşitliliğini birlikte sürdüren, karmaşık ilişkilerden oluşan hareketli bir karmaşa.

Dünya ekosistemlerinin kapsamlı bir araştırmasına göre, Dünya'daki arazinin büyük çoğunluğu (şaşırtıcı bir yüzde 97) ekolojik olarak bozulmuş olarak nitelendiriliyor. Araştırmacılar 15 Nisan'da Frontiers in Forests and Global Change'de son 500 yılda çok fazla türün kaybolduğunu veya sayılarının azaldığını bildirdi.


Araştırmacılar, tamamen bozulmamış birkaç ekosistemden yalnızca yaklaşık yüzde 11'inin mevcut korunan alanlard