Dünyanın Manyetik Alanı Pusula Gibidir Ama Sadece Kuşlar İçin

Kuşların başarılı bir şekilde göç etmek için çevrelerini ve biyolojilerini nasıl kullandıkları hakkında öğrenilecek daha çok şey var. Belki de “kuş beyinli” olmak o kadar da kötü bir şey değildir.


Eski Girit Minosluları yıldızları denizcilik için kullanmışlarsa, bugün kuşlar da Dünya'nın manyetik alanının yardımıyla göç etmektedirler.


Bilinen en uzun kesintisiz göç yolculuklarıyla ünlü olan Bar-tailed Godwits’te kuşlar nereye gitmeleri gerektiğine ek olarak mevcut konumlarını bulmalarına yardımcı olmak için manyetik alanı kullanır. Bilim adamlarının kuşlarda mangetoreceptiona (manyetosepsiyon da denir) bakmalarına rağmen, bu hayvanların manyetik alandan nasıl yararlanabildiğini hala net bir şekilde anlamış değiller.


Scientific American'a göre, yine de, tüylü dostlarımızın gözleriyle başladığı anlaşılan gizemi çözmeye yaklaşıyoruz. SciAm, kuşların, onları radikal çift mekanizmasına aşırı duyarlı hale getiren fotokimyasal bir süreç aracılığıyla gezegenimizin manyetik alanı tarafından oluşturulan çizgileri esasen “görebildiğini” bildiriyor; bu da teorik olarak manyetik alanların kimyasal reaksiyonları neden etkilediğini açıklıyor.


Radikal çiftler, ya antiparalel bir düzende (↑↓ ile gösterilir ve tekli durum olarak adlandırılır) ya da paralel bir düzende (↑↑ ile gösterilir ve üçlü durum olarak adlandırılır) dönen eşleşmemiş elektronlara sahip moleküler parçalardır. Temel olarak bu, kuşların gözlerinde radikal çiftlerin fotokimyasal reaksiyonlarına duyarlı fotoreseptörlere sahip olduğu anlamına gelir. Bu, ebeveynlerinden miras kalan yetenekler ve ne zaman göç edeceklerini bilmelerini sağlayan dahili bir saat ile birlikte kuşların yolculuklarını başarıyla tamamlamasını sağlar.


Araştırma ayrıca, bir kuşun manyetik alanı tespit etme yeteneğinin, belki de bir insanın navigasyon için pusula kullanma becerisiyle rekabet ettiğini göstermiştir. Kuşlar sadece bir manyetik alanı göremezler , aynı zamanda alanın eksenini ve Dünya yüzeyine karşı oluşturduğu açıyı da algılayabilirler.


Ek olarak, kuşların göçte gezinmelerine yardımcı olan iki aracı daha vardır: Güneşin konumunu, kendi konumlarına göre analiz etmelerine yardımcı olan bir dahili pusula ve geceleri görülebilen dağınık yıldız deseni. Aslında birçok kuş, yıldızların hareketini Kuzey Yıldızı'na göre analiz ettikleri için "kuzey"in nerede olduğunu öğrenir. Bir kuşun koku alma duyusu bile başarılı bir yolculuk için çok önemlidir, tanıdık kokulara dayanarak daha önce bir yere gidip gitmediklerini söyleyebilirler.

Bu araştırma bize kuş göçü modellerinin gizemli mekaniği hakkında daha fazla bilgi verse de, öğrenecek çok şey var. Kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa o da kuşların bizlerin kullandığı anlamda “kuş beyinli” olmadığıdır.


Kaynak: https://www.popularmechanics.com/