top of page

Evrendeki Toplam Madde Miktarı Nedir?

Kozmologlar, toplam maddenin yaklaşık % 20'sinin yıldızları, galaksileri, atomları ve yaşamı içeren normal veya "baryonik" maddeden oluştuğuna, yaklaşık% 80'inin ise gizemli doğası henüz bilinmeyen karanlık maddeden yapıldığına inanırlar, ancak henüz keşfedilmemiş bazı atom altı parçacıklardan da oluşabilir.


Kozmolojideki en önemli amaç, matematiksel olarak en ileri seviyede olanlar için bile göz korkutucu olan, evrendeki toplam madde miktarını tam olarak ölçmektir.


Riverside'daki California Üniversitesi'nde astrofizikçi ve çalışmanın baş yazarlarından olan Mohamed Abdullah, gözlemlenebilir evrendeki toplam madde miktarının Güneş kütlesinin 66 bin trilyonuna eşdeğer olduğunu söyledi. Evrendeki toplam maddenin de yüzde 80'ii, karanlık madde olarak oluşturuyor.
Mohamed Abdullah, " Bu miktardaki maddeyi bir bağlama oturtmak gerekirse, evrendeki tüm madde uzaya eşit bir şekilde yayılmış olsaydı, bu, metreküp başına yalnızca yaklaşık altı hidrojen atomuna eşit bir ortalama kütle yoğunluğuna karşılık gelirdi " dedi.


"Ancak, maddenin% 80'inin aslında karanlık madde olduğunu bildiğimiz için, gerçekte , bu maddenin çoğu hidrojen atomlarından değil, kozmologların henüz anlamadığı bir tür maddeden oluşuyor."

Abdullah, evrendeki toplam madde miktarını belirlemek için kanıtlanmış bir tekniğin, birim hacim başına gözlenen galaksi kümelerinin sayısını ve kütlesini sayısal simülasyonlardan gelen tahminlerle karşılaştırmanın olduğunu açıkladı.


Günümüz galaksi kümeleri milyarlarca yıl boyunca kendi yerçekimi altında çökmüş maddeden oluştuğu için, Abdullah'ın laboratuvarında çalıştığı UCR'de fizik ve astronomi profesörü olan Gillian Wilson, "Galaksi kümesi tekniği kullanılarak şimdiye kadar yapılmış en hassas ölçümlerden birini yapmayı başardık ," dedi.


"Ayrıca bu, kozmik mikrodalga arka plan anizotropileri, baryon akustik salınımları, süpernovaları veya yerçekimsel mercekleme gibi kümesiz teknikler kullanan ekipler tarafından elde edilenlerle uyumlu bir değer elde eden galaksi yörünge tekniğinin ilk kullanımıdır."

UCR liderliğindeki ekip, ölçümlerini farklı teknikler kullanan diğer ekiplerinkilerle birleştirerek, maddenin evrendeki toplam madde ve enerji miktarının% 31,5 ± 1,3'ünü oluşturduğu sonucuna vararak en iyi birleşik değeri belirleyebildi.


Not: Araştırma makalesi "GalWCat19 Optik-spektroskopik SDSS Kataloğu kullanarak Küme Bolluklarından Ωm ve σ8 üzerindeki Kozmolojik Kısıtlamalar" başlığını taşımaktadır.


Kaynaklar:

  • https://phys.org/news/2020-09-scientists-precisely-total-amount-universe.html

  • ttps://tr.euronews.com/

bottom of page