top of page

Fizikçiler, Karanlık Maddeden Oluşan Gezegenlerin Olabileceğini Söylüyor

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden teorik fizikçi Yang Bai liderliğindeki fizikçiler, yeni bir gezegen teorisi ortaya çıkardılar. Araştırmaya göre karanlık maddeden oluşan gezegenler olabilir.


Şu anda ötegezegenleri tespit etme yöntemimiz, gezegenin ev sahibi yıldızının ışığını nasıl etkilediğini gözlemlemeyi içeriyor, çünkü bu gezegenler teleskoplarımızın önünden geçtiğinde, yıldızlarının ışığını biraz azaltıyor.


Aynı metodolojiyi kullanan bilim insanları ekibi, eğer teleskoplar bir yıldızın ışığında normal ötegezegenlerin kurallarına uymuyormuş gibi görünen bir bozulma tespit ederse, bunların çok egzotik hale gelebileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar buna “tamamen karanlık maddeden oluşan, karanlık ötegezegenler" diyor.


Karanlık madde, varlığını ancak diğer şeyler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek anlayabileceğimiz teorik bir malzemedir, çünkü onu tipik veya baryonik maddede yaptığımız gibi göremez veya tespit edemeyiz. Temel olarak, büyük miktarlarda karanlık maddenin varlığı, evren gözlemlerinin neden olması gerektiği gibi davrandığını göstermediğini açıklayabilir.


Karanlık madde genellikle bireysel parçacıklar bağlamında tartışılırken, bu araştırma başka bir forma odaklanıyor: "makroskobik" düzeyde var olabilecek karanlık maddenin bileşik yapıları. Hesaplamalarına göre, bu yapıların gezegenler kadar büyük kütleleri olabilir.


Makalenin yazarları, "Kütlesi ve/veya yarıçapı bir gezegeninkine benzer olan makroskobik bir karanlık madde durumu, bir yıldız sistemine bağlıysa karanlık bir ötegezegen gibi davranacaktır," diyor.


Kaynak: https://futurism.com/dark-matter-planets

コメント


bottom of page