• BilimAvcısı

Günün Düşüneni / Arthur Schopenhauer

"Büyük zihinsel yetenekler, onlara sahip olan kişileri, öteki insanlara ve o insanların uğraşlarına yabancılaştırırlar, çünkü kişi kendinde ne çok şeye sahipse başkalarında o kadar az şey bulabilir. Başkalarının büyük hoşnutluk duydukları birçok şey, onun için yavan ve katlanılmazdır."


Haber bültenimize kaydolun

© bilimavcisi.com / bilimteknikavcisi@gmail.com