top of page

Güneş Küresel Isınmaya Neden Oluyor Mu?

Aşağıdaki grafik, küresel yüzey sıcaklığı değişimlerini (kırmızı çizgi) ve Dünya tarafından 1880'den beri metrekare başına watt cinsinden Güneş'in aldığı enerjiyi (sarı çizgi) karşılaştırmaktadır.

Daha hafif / ince çizgiler yıllık seviyeleri gösterirken daha ağır / daha kalın çizgiler 11 yıllık ortalama eğilimleri gösterir. Verilerdeki yıldan yıla doğal gürültüyü azaltmak için 11 yıllık ortalamalar kullanılır ve bu da temeldeki eğilimleri daha belirgin hale getirir.


Dünya tarafından alınan güneş enerjisi miktarı, 1950'lerden bu yana hiçbir net artış olmaksızın, Güneş'in 11 yıllık doğal küçük iniş ve çıkış döngüsünü takip etti. Aynı dönemde, küresel sıcaklık önemli ölçüde arttı.


Bu nedenle, son yarım yüzyılda Güneş'in gözlemlenen küresel sıcaklık ısınmasına neden olması son derece düşük bir ihtimaldir. Hayır. Güneş, Dünya'nın iklimini etkileyebilir, ancak son yıllarda gördüğümüz ısınma eğiliminden sorumlu değil.


Güneş bir hayat vericidir; Gezegeni hayatta kalmamız için yeterince sıcak tutmaya yardımcı olur. Buz çağlarının geliş ve gidişlerinin Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesindeki ince değişikliklerin sorumlusu olduğunu biliyoruz. Ancak son birkaç on yılda gördüğümüz ısınma, Dünya'nın yörüngesindeki değişikliklerle ilişkilendirilemeyecek kadar hızlı ve güneş aktivitesinden kaynaklanamayacak kadar büyük.


1978'den beri, bilim adamları bunu uydulardaki sensörleri kullanarak izliyorlar ve bize söyledikleri, Güneş'in Dünya'ya ulaşan enerjisinin miktarında artış eğilimi olmadığıdır.


İkinci bir kanıt, eğer Güneş küresel ısınmadan sorumlu olsaydı, yüzeyden üst atmosfere (stratosfere) kadar, atmosferin tüm katmanlarında ısınmayı görmemiz gerekirdi. Ama gerçekte gördüğümüz şey yüzeyde ısınma ve stratosferde soğumadır. Bu, Güneş'in “ısınması” ile değil, Dünya yüzeyinin yakınında ısı hapseden gazların birikmesinin neden olduğu ısınmayla tutarlıdır.


Kaynak:

  • https://climate.nasa.gov/faq/14/is-the-sun-causing-global-warming/

Comments


bottom of page