top of page

Genetik ruh sağlığını etkiler mi?

Akıl sağlığınızı etkileyen pek çok faktör var ama depresyon veya anksiyete için bir gen var mı?

Akıl sağlığımızı koruyan veya ona zarar veren şeyler söz konusu olduğunda, genlerimizin rolü genellikle sonradan akla gelir. Sonuçta, akıl sağlığı bozuklukları ve sorunları zihnimizin ve beynimizin ürünleridir, oysa genlerimiz DNA'mızın mikroskobik unsurlarıdır. İkisinin bağlantılı olduğunu varsaymak biraz zor görünebilir.


Bilimsel araştırmalar, birçok akıl sağlığı bozukluğunun önemli bir genetik bileşene sahip olduğunu ortaya koymuştur ve bu da şüphesiz onları anlamamızı ve nasıl tedavi etmemiz gerektiğini şekillendirmektedir.


Geri çekilip mantıklı bir şekilde bakarsanız, genlerimizin zihinsel sağlığımızı etkileyeceği çok mantıklı. Sonuçta, birçok yönden soyut olabildikleri gibi, zihnimiz, bilincimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız, beyindeki faaliyetlerin, nöronlar olarak da bilinen milyarlarca beyin hücresi tarafından gönderilen ve alınan sayısız karmaşık sinyalin ürünleridir. Ve bu sinyaller, olması gerektiği gibi çalışan karmaşık beyin hücrelerine bağlıdır. Hücrelerin iyi çalışması, onları oluşturan moleküllere bağlıdır, bu moleküller, özellikle proteinler, genlerimiz tarafından belirlenir.


Bu, belirli bir gendeki kodla ilgili bir kusur veya sorun varsa, ürettiği moleküllerin tam olarak doğru şekilde olmayacağı anlamına gelir. Ve özellikle proteinler için şekilleri, diğer moleküllerle uygun şekilde etkileşime girme yeteneklerinin çok önemli bir yönüdür, ki bunun için varlar. Bu, bu kusurlu proteinlere sahip herhangi bir hücrenin daha az düzgün çalışabileceği anlamına gelir. Eğer bu hücreler nöronlarsa, o zaman zihnimizin oluşumuna yol açan süreçler, bazen yıkıcı veya en azından yararsız şekillerde etkilenebilir.


Bu nedenle, birkaç aşamadan geçmesine rağmen, genlerimizin zihinsel sağlığımızda bir rol oynayabileceğini görmek kolaydır. Tabiiki zihinsel sağlığımızı belirleyen tek faktör olduklarını söylemek doğru değildir. Bazı insanların belirli bir "depresyon geni" veya "anksiyete mutasyonu"na sahip olması ve bu genetik özelliklere sahip olanların aynı adı taşıyan bozukluğu geliştirmesi ve onsuz olanların asla geliştirmemesi söz konusu değildir.


Gerçekte, beyin bunun için çok karmaşıktır, özellikle de zihnimizle sonuçlanan kısımlar söz konusu olduğunda.. İş başında o kadar çok bileşen var ki, bilince yol açmak için birleşen o kadar çok sistem ve tipik beyninizde o kadar fazla fazlalık ve uyarlanabilirlik var ki, tek bir atipik genin otomatik olarak (karmaşık ve çok yönlü) bir bozukluk üretmesi olası değil, tıpkı bir elektrik şebekesine kötü kurulmuş tek bir devrenin, kaçınılmaz olarak bir elektrik kesintisine yol açmayacağı gibi.


Bununla birlikte, genetik faktörler, beynin travmalar ve diğer aksaklıklarla başa çıkma veya bunları telafi etme yeteneğini azaltarak, zihinsel sağlık sorunları riskini artırabilir veya onları geliştirmeye karşı daha savunmasız hale getirebilir. Muhtemelen birçok akıl sağlığı sorununun görünüşte kalıtsal olmasının ve bazı akıl sağlığı koşullarının benzer genetik özelliklere sahip gibi görünmesinin nedeni budur.


Genel olarak, genlerin zihinsel sağlığımızda önemli bir rol oynadığını söylemek doğru olur. Ama diğer birçok şey de öyle... Ve işte burada kafa karıştırıyor.


Kaynak: https://www.sciencefocus.com/the-human-body/genes-mental-health/


Comentarios


bottom of page