Her 27,5 Milyon Yılda Bir, Dünya'nın Kalbi Feci Şekilde Atıyor

Jeologlar, büyük jeolojik olaylar için bir ritim keşfettiler.


Görünen o ki, Dünya'nın her 27.5 milyon yılda bir meydana gelen büyük olay kümeleriyle jeolojik bir "nabzı" var.


Mevcut en doğru tarihleme yöntemleriyle çalışan araştırmanın yazarları, 260 milyon yıllık yeni bir tarih oluşturdu.

Bu döngülerin tam olarak neden oluştuğu bilinmiyor, ancak bazı ilginç teoriler var.

Kalplerimiz dakikada 60 ila 100 vuruşluk bir dinlenme hızında atar. Diğer birçok şeyinde nabız atıyor: Bu, renkler, ışık ve seslerin farklı dalga frekanslarından ("darbeler") kaynaklanmaktadır.

Şimdi, Geoscience Frontiers dergisinde yapılan bir araştırma , Dünya'nın her 27,5 milyon yılda bir atan nabzı olduğunu ortaya koyuyor. Jeologların söyleyebildiği kadarıyla, büyük jeolojik olayların meydana gelme hızı budur.

Bir gezegen takviminde kırmızı renkte 10 tarih vardır

New York Üniversitesinden jeolog Michael Rampino, "Birçok jeolog, jeolojik olayların rastgele zaman aralıkları ile olduğuna inanıyor. Ancak çalışmamız bu jeolojik olayların rastgele olmadığını düşündüren, ortak bir döngü için istatistiksel kanıt sunmaktadır. " diyor.


Yeni çalışma, gezegensel bir jeolojik döngü önerisinin olduğu ilk çalışma değil.


Çalışmanın yazarları, son 260 milyon yılda bilinen 89 jeolojik olay için en son, en iyi tarihlemeyi topladı:

29 kez deniz seviyesi dalgalanması

12 kez deniz neslinin tükenmesi

9 kez kara tabanlı yok oluş

10 dönem düşük okyanus oksijenasyonu

13 kez devasa sel bazalt volkanik patlaması

Deniz dibi yayılma oranında 8 kez değişiklik

Plakalar arası magmatizmada 8 kez küresel titreşimler vardı


Tarihler, bilim adamlarına Dünya'nın jeolojik tarihinin yeni bir zaman çizelgesini sağladı.

Tik, tik, bum

Tüm olayları bir araya getiren bilim adamları, olayların 10 farklı tarihte kümelenme eğiliminde olduğunu ve her 27.5 milyon yılda bir en yüksek aktivitenin meydana geldiğini ortaya çıkaran bir dizi istatistiksel analiz yaptılar. On yoğun dönem arasında, olay sayısı keskin bir şekilde düşerek sıfıra yaklaştı.

Belki de şimdilik cevapsız kalan en büyüleyici soru, bunun tam olarak neden olduğudur.


Çalışmanın yazarları iki olasılık önermektedir:

"Jeolojik bölümlerde görülen korelasyonlar ve döngüsellik, tamamen küresel tektonik ve iklimi etkileyen küresel iç dinamiklerin bir işlevi olabilir, ancak Dünya'nın Güneş Sistemindeki ve Galaksi yörüngesindeki benzer döngüler bu olayları hızlandırıyor olabilir.

Bu döngüsel bölümlerin oluşumları, çoğu jeologun sahip olduğu görüşlerden oldukça farklı olan, büyük ölçüde periyodik, koordineli ve aralıklı olarak felaketli bir jeolojik kayıt durumunu desteklemektedir."


Araştırmacıların hesaplamalarının, en azından, kabaca doğru olduğunu varsayarsak, başka bir gezegensel kalp atışı tarafından dövülmek üzere olduğumuzdan endişelenmemize gerek yok. Sonuncusu yaklaşık yedi milyon yıl önce meydana geldi, yani bir sonraki -yaklaşık- 20 milyon yıl daha olmayacak.


Kaynak:

  • https://bigthink.com/surprising-science/earth-27-million