top of page

İdrar Testi İle Beyin Tümörü Tespiti

100 milyon çinko oksit nanotel ile donatılmış yeni bir cihaz...

Yeni bir çalışma, beyin tümörlerinin biyobelirteçlerinin idrar örneklerinde nasıl tespit edilebileceğini gösterdi.Vonschonertagen/Depositphotos


Bir beyin tümörü düzensiz baş ağrıları, mide bulantısı veya konuşma bozukluğu gibi semptomlarla kendini gösterebilirken, genellikle bu semptomlar hastalık iyice ilerleyene kadar ortaya çıkmaz. Bu durum erken teşhisi zorlaştırır. Japonya'nın Nagoya Üniversitesi'ndeki bilim adamları, erken deneylerde yüksek doğruluk gösteren basit bir idrar testi ile bunun nasıl başarılabileceğini gösterdiler.


Kan testleri ile birlikte, idrar testleri, non-invaziv ve etkili kanser teşhisi söz konusu olduğunda heyecan verici bir teknoloji olarak şekilleniyor. Bilim adamları, bu sıvı örneklerini hastalıkla ilişkili biyobelirteçler için tarayarak, tipik klinik semptomlar ortaya çıkmadan çok önce kanseri nasıl tespit edebileceklerini gösterdiler. Bu çalışmalar mesane, prostat, pankreas ve hatta akciğer kanserleri söz konusu olduğunda umut verici.


Nagoya Üniversitesi ekibi, mikroRNA adı verilen genetik materyalin yardımıyla bu olasılıkları beyin kanserine genişletmeye çalıştı. İlk olarak 1993'te keşfedilen bu bulgular, gen ekspresyonunda önemli bir rol oynayan ve vücuttaki kanser hücreleri tarafından üretildiğinde benzersiz biçimler alabilen kısa kodlayıcı olmayan RNA iplikleridir.

Bilim adamları, hacim olarak bir mililitre kadar küçük idrar örneklerinden çok miktarda mikroRNA çıkarabilen 100 milyon çinko oksit nanotel ile donatılmış yeni bir cihaz geliştirerek bundan yararlanmaya çalıştılar.

Ekibin analizi, beyin tümörlerinden türetilen birçok mikroRNA'nın idrarda stabil durumda bulunabileceğini ortaya koymasıyla birlikte, beyin tümörü olan hastalardan ve kanser olmayan hastalardan oluşan bir kontrol grubundan örnekler topladı.

Çalışma yazarı Profesör Atsushi Natsume, "İdrar bazlı sıvı biyopsi, beyin tümörü olan hastalar için tam olarak araştırılmamıştı, çünkü geleneksel metodolojilerin hiçbiri, mikroRNA'ları çeşitler ve miktarlar açısından idrardan verimli bir şekilde çıkaramıyor. Böylece, bunu yapabilecek bir cihaz geliştirmeye karar verdik." dedi.

Bir hastanın idrar örneklerinden beyin tümörleriyle ilişkili mikroRNA'ları toplamak için nanotelleri kullanan yeni bir teknolojiyi gösteren şematikTakao Yasui ve Atsushi Natsume


Bilim adamları, idrar testinin potansiyelini daha fazla araştırmak için toplanan mikroRNA'nın ekspresyon profillerini analiz ettiler ve ardından bunları bir teşhis modeli oluşturmak için kullandılar. Bu model daha sonra beyin kanseri hastalarını kontrol grubundan yüzde 100 duyarlılık ve yüzde 97 özgüllük ile ayırt etmek için kullanıldı ve tümörlerin malignitesi ve boyutu sonuçlar üzerinde hiçbir etkiye sahip değildi.


Bilim adamları, daha fazla çalışma ile bu tür teknolojinin sadece beyin tümörlerinin değil, diğer kanser türlerinin de taranmasında değerli bir araç sunabileceğini düşünüyor.


Natsume, "Gelecekte, yapay zeka ve teletıp kombinasyonu ile insanlar kanserin varlığını öğrenebilecekler, doktorlar ise kanser hastalarının durumunu sadece günlük idrarlarının az bir miktarıyla bilebilecekler." diyor.


Araştırma, ACS uygulamalı Malzemeler ve Arayüzler dergisinde yayınlandı .

Kaynak: Nagoya ÜniversitesiCommentaires


bottom of page