top of page

Küçük Fitoplanktonların Bile Mikrobiyomları Var

Dünyadaki fotosentezin yarısı, okyanusta yüzen tek hücreli organizmalarda gerçekleşir.

Bu algler, yüzeylerinde yaşayan bakterilerle hayati kimyasalları değiştirirler.


Fitoplankton adı verilen bu minik yaratık grubu, okyanusun besin zincirinin de dalgaların tepesinden temelini oluşturur.


Kısacası, organizmalar güçlüdür ama tek başlarına hareket etmezler. Dış kısımlarında daha da küçük bakteriler gömülüdür ve bilim insanları bunları topluca "fikosfer" olarak adlandırırlar.


İki tür organizma arasındaki yakın ilişki, her ikisinin de hayatta kalmasını sağlayan hayati kimyasalların değişimini içerir. Örneğin, bazı fitoplanktonlarda fikosfer bakterileri, nispeten nadir bulunan demiri bağlayan moleküller salgılar.


Güneş ışığı daha sonra besini bozarak fitoplanktonun kullanması için uygun hale getirir.


Bu fitoplankton sakinleri ne kadar küçük?

Burada kırmızı renkte resmedilen alg hücresi, bir Coscinodiscus diatom, 90 mikrometre veya bir tükenmez kalemin ucunun onda biri genişliğindedir . Merkezdeki fitoplankton DNA'sı maviye boyanmıştır, tıpkı dışarıda iğne deliği kümeleri halinde ortaya çıkan fikosferde yaşayan tüm mikropların DNA'sı gibi.


Kaynak:

  • https://www.scientificamerican.com/gallery/even-tiny-phytoplankton-have-microbiomes/

Commentaires


bottom of page