Kara delikler diğer evrenlere açılan kapılar olabilir mi?

Kara deliklerin Evrenin diğer bölgeleriyle veya tamamen başka evrenlerle bağlantı kurabileceği fikrinin uzun bir geçmişi var, ancak bu tamamen spekülasyon.

Bazı fizikçiler kuantum mekaniğini Genel Görelilik Teorisi ile birleştirmeye çalıştılar ve karadeliklerin yoğunluğun sonsuz hale geldiği bir "tekillik" içermeyebileceği sonucuna vardılar.


Bu, kara deliklerin diğer evrenlere giden kısayollar olma olasılığını ortaya çıkaracaktır. Uzay-zamanda 'solucan delikleri' olarak adlandırılan gerçek tüneller, evrenler arasında geçiş yapmak için daha iyi bir bahis olabilir. Ancak Einstein'ın teorileri tarafından öngörülmelerine rağmen, henüz hiçbir solucan deliği keşfedilmedi ve bunların doğal olarak meydana gelebileceğine dair şüpheler var.


Kaynak: https://www.sciencefocus.com/