top of page

"Sağlıklı" Beyinler, Psikopatların ki Gibi İşlev Görebilir?


Çalışma, bir grup şiddetli suçluyu ve psikopati için sağlıklı gönüllüleri değerlendirmek için psikolojik envanterler kullandı ve ardından beyinlerinin şiddetli film sahneleri izlemeye nasıl tepki verdiğini inceledi.


FMRI sonuçları, psikopatik özelliklerde yüksek puan alan sağlıklı deneklerin beyinlerinin psikopatik suç grubu ile benzer şekilde tepki verdiğini gösterdi. Bu grupların her ikisi de, duyguyu düzenlemeyle ilgili beyin bölgelerinde atrofi gösterdi.

Çalışma, bir psikopatı "sağlıklı" bir bireyden ayıran şeylere dair genel kavramlara karmaşıklık katıyor.

Birini psikopat yapan şeyin tam olarak ne olduğu düşünüldüğünde, çizgiler bulanık olabilir.

Psikolojik araştırmalar, toplumdaki birçok insanın, "karanlık üçlü" kişilik özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir:

  • Narsisizm (kişisel önem olarak adlandırılır)

  • Makyavelizm (stratejik sömürü ve aldatma)

  • Psikopati (duygusuzluk ve sinizm)


Ancak bu özelliklerde yüksek puan alan kişilerin hapse girme olasılığı daha yüksek olsa da, çoğu iyi gizleniyor ve aşırı antisosyal davranışlarda bulunmuyorlar.


Şimdi, Cerebral Cortex'te yayınlanan yeni bir çalışma, psikopatik suçluların beyinlerinin yapısal ve işlevsel olarak psikopatik özelliklere sahip ama suçlu olmayan bireye benzediğini buldu.

Sonuçlar, psikopatinin ikili bir sınıflandırma olmadığını, daha ziyade "normal sosyal işlevsellik aralığına sahip hapsedilmemiş nüfusta değişen" kişilik özelliklerinin bir "kümelenmesi" olduğunu göstermektedir.

İçsel psikopatınızı değerlendirmek

Araştırmacılar, şiddetli psikopat suçluların beyinlerini sağlıklı gönüllülerin beyinleriyle karşılaştırmak için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullandılar.


Tüm katılımcılar, yaygın olarak kullanılan envanterler aracılığıyla psikopati açısından değerlendirildi: Gözden Geçirilmiş Hare Psikopati Kontrol Listesi ve Levenson Kişisel Rapor Psikopati Ölçeği.

Deneysel tasarım ve örnek uyaranlar. Denekler, şiddet içeren ve şiddet içermeyen içeriğe sahip 137 film klibinin bir derlemesini izledi.


Her iki grup da "sosyal ve duygusal içeriğin büyük çeşitliliğini" tasvir etmek için seçilen 26 dakikalık karışık film sahneleri izledi. Bazı sahneler yoğun şiddeti tasvir etti. Denekler görüntüleri izlerken, fMRI beyinlerinin çeşitli bölgelerinin içeriğe nasıl tepki verdiğini kaydetti.

Amaç, psikopat suçluların beyinlerinin, psikopatik özellikleri yüksek olan sağlıklı deneklerin beyinlerine benzer şekilde görünüp tepki verip vermediğini görmekti.

Sonuçlar benzer tepkiler gösterdi: Her iki grup da şiddetli sahneleri izlediğinde, fMRI orbitofrontal kortekste ve anterior insulada, duyguyu düzenlemeyle ilişkili beyin bölgelerinde güçlü reaksiyonlar ortaya çıkardı.


Bu benzerlikler olumlu bir ilişki olarak ortaya çıktı: Sağlıklı bir denek ne kadar çok psikopatik özellik sergiliyorsa, beyni, suçlu grup gibi o kadar fazla tepki veriyordu. Dahası, fMRI, psikopatik özellikler ve beyin yapısı arasında benzer bir ilişki olduğunu ortaya koydu; psikopatide yüksek puan alanlar, orbitofrontal kortekste ve anterior insulada daha düşük gri madde yoğunluğu gösterdi.


Bununla birlikte, gruplar arasında bazı temel farklılıklar vardı. Araştırmacılar, sağlıklı örneklemdeki yapısal anormalliklerin temel olarak birincil psikopatik özelliklerle ilişkili olduğunu belirtti: Yalan söyleme eğilimi, pişmanlık eksikliği ve duygusuzluk. Bu arada, sağlıklı deneklerin işlevsel tepkileri ikincil psikopatik özelliklerle ilişkilendirildi: Dürtüsellik, çabuk sinirlenme ve hayal kırıklığına karşı düşük tolerans.


Genel olarak, çalışma, psikopatinin bazı biyolojik itici güçlerini daha da aydınlatmakta ve psikopati ile "sağlıklı" olma arasındaki farkların ortak anlayışlarına nüans katmaktadır.

Neden bazı psikopatlar suçlu oluyor?

Milyon dolarlık soru cevapsız kalıyor: Neden bazı psikopatlar hapse girerken diğerleri (veya psikopatik özellikleri yüksek olan insanlar) iyi işleyen hayatlar sürüyor? Araştırmacılar kesin bir cevap veremediler, ancak psikopat suçluların "amigdala, insula, talamus ve ön kutup dahil olmak üzere sosyal ve duygusal beyin ağlarının anahtar düğümleri" içinde daha düşük bağlantıya sahip olduklarını not ettiler.


"Bu nedenle, hükümlü psikopatlar ve iyi işleyen psikopatik özelliklere sahip deneklerde beynin duygusal devresinin bölgesel tepkiselliği arasında paralellikler olsa da, bu ağın bozulmuş işlevsel bağlantısının kriminal psikopatiye özgü olması muhtemeldir."


Kaynak:

  • https://bigthink.com/mind-brain/psychopath-brainתגובות


bottom of page