top of page

Toprak Karbonu Nasıl Depolar?

Mineraller, toprak organik maddesi, canlı organizmalar, gaz ve sudan oluşur ve küresel karbon döngüsünde hayati bir rol oynar.

Toprak karbonu hapseder, ancak 12.000 yıl önce tarımın icadından bu yana, otlaklar ve ormanlar gibi doğal ekosistemlerin dönüştürülmesi, üst topraktan havaya 110 milyar ton karbon salmıştır. Şimdi bilim adamları, bu süreci tersine çevirebilecek ve toprağı uzun vadeli bir karbon yutağı olarak kullanabilecek farklı arazi yönetim tekniklerine bakıyorlar.

1. Verimli toprak

Bir ormandaki karbonun sadece yüzde 42'si yerin üstündeki bitki maddesinde bulunur. Geri kalanı kökler, toprak organizmaları ve toprakta kısmen ayrışmış maddelerden oluşur.

2. Kökleri Yerleştirmek

Bitki kökleri daha derin toprak katmanlarına doğru büyür. Bitki öldüğünde, köklerdeki karbon orada kalır, genellikle organik maddeyi parçalayacak toprak mikroorganizmalarının çoğunun erişemeyeceği bir yerde...

3. Sıkışmış karbon

Yüksek düzeyde ayrışmış karbon, topraktaki kile kimyasal olarak bağlanacak kadar küçük parçacıklar oluşturur ve bu parçacıklar yüzlerce veya binlerce yıl yer altında hapsolmuş halde kalabilir.

4. Daha derine inmek

Bazı karbon bileşikleri suda çözünür ve yağmur suyu onları sürekli olarak daha derin kaya katmanlarına doğru hareket ettirir. Topraktaki yüksek organik içerik, su tutulmasını artırır, bu da yalnızca bu süreci sürdürmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda araziyi kuraklığa karşı daha dirençli hale getirir.

5. Sağlıklı nüfus

Daha yüksek organik karbon içeriğine sahip topraklar ayrıca daha zengin bir mikroorganizma popülasyonunu destekler ve daha fazla besin içerir. Bu, bitki büyümesini arttırır ve hem çiftçiler hem de çevre için iyi olan erdemli bir döngü yaratır.


Kaynak: https://www.sciencefocus.com/bottom of page