top of page

Vikingler - 1


VIII. ve XII. yy.lar arasında Dünya'da hüküm sürmüş ve bir çok etnik kökenlerce incelenen Vikingler Nors ya da İskandinavyalı anlamına gelen Viking adını alırlar. Kültürleri ve gelenekleri Vikinglere en çok benzetilen 2. ırk ise Türklerdir. Türkler ile neredeyse çok az bağlantıları olmasına rağmen bu kadar kültürel ve geleneksel anlamda birbirine benzemiş olmaları tarihsel boyutta çok fazla teorinin ortaya atılmasına olanak sağlamıştır.


Örnek göstermek gerekirse;

1-İskandinavya'nın Doğusunda yer alan Finlandiya-Türk teorisi.

2-Dini olarak kurban anlayışı.

3-Eşlerine olan bağlılık ve kadın hakları.

4-Cinsiyet eşitliliği


Gelelim giyim ve kişisel özelliklerine... Kışın, gerekliliği nedeni ile kalın ve kürkten yapılan kıyafetler giyerler ve saç ve sakal uzatma eğilimleri yüksektir. Genel olarak kıyafetlerinde kullandıkları kürk ayı,kurt,tilki,geyik ya da dağ keçileri olmakla birlikte avcılık kültürleri de gelişmiştir ve kurallara dayanır.


Bu kurallar Türklerin avcılık kurallarına benzer.

-Avın hayati organları harici herhangi bir uzvuna atış yasaktır.

-Avın hayatına en kısa zamanda son verilmelidir. Acı çektiriilmemelidir.

-Doğanın bizden istediği gibi yeteri kadar avlanılmalıdır.

Bu tip avlanma kuralları ile Türklere çok benzediklerinden Türkler ile aralarında bağ olabileceği söyleniyor.


Dinleri olan Paganizm ve Valhalla İnancı


Paganizm çok Tanrılı bir sisteme sahip olup Viking kültürüne ise Mitolojik olarak yansımıştır.

Örneğin;Odin,Mdyr,Freya,Loki,Thor,Balder,Frıgg... gibi tanrıları olan ve ODİN'İN kudreti ve Vikinglere Valhalla'nın kapılarını açacağı inanışıyla, Odin, Baş Tanrı lakabını almıştır.


Valhalla ve Valhalla Savaşçıları (Valhalla-Kriger)


Valhalla,Vikinglerin cennet olarak nitelendirdikleri ve sonsuz savaşın ve kudretin döndüğü ve Vikinglerin kralı olan Ragnar Lodbrok ile sonsuz bir savaşa katılacağı ve her savaşta ölerek tekrardan daha güçlü bir biçimde dirilecekleri ve istedikleri silaha ve zırha düşündükleri andan itibaren sahip olacakları bir cennet mekanıdır. Fakat Valhalla savaşçısı olmanında bazı kuralları vardır.


Ve bu kurallar çok sıkı ve insani ahlak gerektiren, doğru yerde doğru vicdana sahip olabilme ile doğru orantılıdır.

Örneğin;

-Teslim olmuş düşmanını öldüremezsin.

-Vicdan ve merhamet duygusu barındıracaksın. Fakat aşırıya kaçmayacak derecede...

-Düşmanlarına merhamet etmeyeceksin. (Teslim olmuş ya da olacaklar hariç.)

-Eşine sahip çıkacak ve mutlu edeceksin.

-Her ne olursa olsun baskın ya da yağma dönüşü eşinin yanına uğrayacak ve yemin tazeleyeceksin.

-Eşine vurmayacak ya da kalbini kırmayacaksın.

-Çocuklarına eşit davranacak, oğlunu sapık yetiştirmeyecek, kızını ise asil ve kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde yetiştireceksin.


Cinsiyetin ne olursa olsun Valhalla savaşçısı olabilirsin.


Bu kurallara bakılacak olduğunda kadın erkek eşitliğini savunan ve kadınların da değer gördüğü bir toplum olduğunu görüyoruz... Tıpkı ilk Türk toplumları gibi...Yazar: Arda Eivor Doğan


Comments


bottom of page