top of page

“İnsanlar konusunda daha az,
fikirler konusunda daha çok meraklı olun.”
Marie Curie

Astronomi, kökenleri

evrimlerifiziksel ve

kimyasal

 özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır.

Çevre bilimi, fiziksel bilimleri, biyolojik bilimleri ve bilgi bilimlerini  (ekolojibiyolojifizik

kimyabitki bilimizooloji

mineralojiokyanus bilimilimnoloji,

toprak bilimijeoloji

fiziki coğrafya ve atmosfer bilimleri de dahil olmak üzere) çevre araştırmal