Search Results

1173 öge bulundu

Blog Yazıları (1159)

 • Araştırmacılar, Atomlar ve Mini Lazerler Kullanarak “Atomik Televizyon” Geliştirdiler

  Bilim insanları, geleneksel 480i çözünürlük standardını karşılayan bir video sinyali taşımak için lazerleri ve atom bulutlarını kullanan bir 'atomik televizyon' geliştirdiler. Yeni teknolojinin anahtar noktası iki renkli lazer ışınının gaz halindeki rubidyum atomlarından oluşan bir cam kaba gönderilmesi. Zira bu hamle, atomları "Rydberg atomları" diye bilinen bir duruma sokuyor. Adını İsveçli spektroskopist J. R. Rydberg'ten alan durum, bir atomun enerjiyi emmesiyle ortaya çıkıyor. Böylece elektronları çekirdeğin etrafında daha geniş bir yörüngede dönmeye başlıyor. Bu durum atomları daha büyük ve daha gergin hale getirir ve aynı zamanda onları elektromanyetik alanlara duyarlı hale getirir. Böylece bir televizyon sinyali alıcısı olarak kullanılabilirler. Araştırmacılar daha önce radyo sinyalleriyle benzer bir çalışma yapmışlardı. Yeni deneyde lazer ışınları atomlardan geçerken analiz edildi ve video sinyalleri çıkarıldı. Daha sonra bu da ekran için uygun formata dönüştürüldü. ABD'deki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NIST) elektrik mühendisi Chris Holloway , "Rydberg atom sensörleri aracılığıyla nasıl video akışı yapılacağını ve alınacağını bulduk" diyor. "Temelde video oyununu bir sinyale kodladık ve onu atomlarla tespit ettik. Çıktı doğrudan TV'ye besleniyor." Atom bulutu önce bir radyo sinyali kullanılarak hazırlanır. Rydberg atomlarındaki enerji kaymaları üzerindeki etkisi ölçülür ve referans noktası olarak kullanılır. Daha sonra orijinal sinyali modüle etmek için bir video beslemesi eklenir ve bir korna anteni aracılığıyla iletilir . Bilim insanları, atomlardan geçerken lazer ışınlarından birini analiz ederek, video sinyalini çıkarır ve bir ekran için uygun bir formata dönüştürür. Kurulum daha önce bir video kameradan ve bir video oyun konsolundan gelen beslemeler kullanılarak test edildi. Sistemin başarılı olması için ekibin lazer ışınlarının boyutunu tam olarak alması gerekiyordu. Işın boyutu değiştikçe, lazer ışığının atomlarla etkileşmek için harcadığı ve ardından video akışının bant genişliğini etkileyen süre de değişir. Araştırmacılar, yayınladıkları makalelerinde "Işın boyutu, atomların etkileşim hacminde kaldığı ortalama süreyi etkiler, bu da alıcının bant genişliğiyle ters orantılıdır" . Testlerden sonra ekip, tepki hızı ve renk yayınlayabilme açısından her iki lazer için 100 mikrometreden daha küçük ışın çaplarının en iyi nokta olduğunu buldu. Saniyede 100 megabite kadar etkileyici veri hızları elde edebildiler. Araştırmacılar, gelecekte bu oranların daha da iyileştirilebileceğini söylüyor. 480i'nin çözünürlüğü, günümüz standartlarına göre oldukça belirsiz görünüyor, ancak bu teknolojinin geliştirilmesiyle bu oran artırılabilir. Şu anda, atomik alıcı bir yemek masası büyüklüğünde, ancak gelecekte onu küçültmek mümkün olacak. Bu cihazlar, mevcut alıcılardan daha küçük ve çok yönlü olabilir ve gürültülü ortamlardan daha az kolay etkilenebilir. Dahası, aynı prensipler sonunda cam, atomlar ve standart fiber optik kablolar için de kullanılabilir. Lazerleri yeniden kalibre ederek, alıcılar ses ve video sinyallerini almak için kendilerini hızlı bir şekilde uyarlayabilecekler. Kaynak: https://www.sciencealert.com/using-jumbo-sized-atoms-and-tiny-lasers-researchers-have-created-atomic-television

 • Karanlık Enerji Bir “Yanılsama” Olabilir Mi?

  Evrenin hızlandırılmış genişlemesi gibi kozmolojik fenomenleri Einstein'ın teorisi ile açıklamak için büyük miktarda gizemli karanlık enerji gereklidir. Peki ya karanlık enerji sadece bir yanılsamaysa ve genel göreliliğin kendisinin değiştirilmesi gerekiyorsa? SISSA bilim adamları, kozmoloji ile ilgili genel göreliliğin uzantılarında nötron yıldızı çarpışmalarının ilk simülasyonunu sağlayarak yerçekimini test etmek için yeni bir yaklaşım sunuyor. SISSA’da görevli araştırmacıların çalışması, bu soruyu cevaplamak için yeni bir yaklaşım sunuyor. Büyük hesaplama ve matematiksel çabalar sayesinde bilim insanları, kozmolojik ölçeklerde karanlık enerji benzeri bir davranışı yeniden üreten genel göreliliğin ötesindeki teorilerde, ikili nötron yıldızlarını birleştirmenin ilk simülasyonunu ürettiler. Bu, Einstein'ın teorisinin ve onun değiştirilmiş versiyonlarının karşılaştırılmasına izin verir ve yeterince doğru verilerle karanlık enerji gizemini çözebilir. Sıssa'da (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) astrofizikçi ve ERC grant Grams'ın (Astrofizikten Mikroskobik Ölçeklere Yerçekimi) baş araştırmacısı Enrico Barausse, karanlık enerjinin gerçek olup olmadığını veya bunun yerine yerçekimi anlayışımızın bir dökümü olarak yorumlanabileceğini sorguluyor.” Karanlık enerjinin varlığı sadece bir yanılsama olabilir "diyor ve ekliyor:" Evrenin hızlandırılmış genişlemesi, bir tür ‘karanlık yerçekimi’olan genel göreliliğin henüz bilinmeyen bazı değişikliklerinden kaynaklanıyor olabilir.” Karanlık enerji, evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür. Bilinen fizik kurallarına göre, herhangi bir şekilde hareketlendirilen bir cisim ya zamanla hızı azalarak durur ya da hiçbir enerji kaybı yoksa aynı hızla hareketine devam eder. Örneğin Dünya'da fırlatılan bir cismin hızı azalır ve bir süre sonra durur. Bunun nedeni Dünya'da sürtünmeden ve yer çekiminden dolayı enerji kaybına uğramasıdır. Eğer yerçekimsiz ve havasız bir ortamda (uzayda) aynı cismi fırlatırsak karşısına bir engel çıkana kadar hareket eder. Evren ölçeğinde bu engel kitle yerçekimi gücüdür. Evren'in kendisi ise bahsedilen fizik kuralları aksine Big bang'den beri genişlemektedir ve zamanla evrenin genişleme hızı da artmaktadır. Bilim insanları bunu keşfettiklerinde bu hızı artıran bir enerji olması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu varsayılan enerji “karanlık enerji” olarak adlandırılmıştır. Tam olarak çözülemeyen karanlık enerji hakkında araştırmalar halen sürmektedir. Karanlık madde ve karanlık enerji​ kavramlarındaki karanlık ibaresi, bunların bırakın maddeyle, ışıkla bile herhangi bir etkileşime girmemelerinden ileri gelir. Işık, görmenin anahtarıdır ama bu iki kavram ışıkla etkileşimi olmadığı için görünmezler. Aslında karanlık enerji kavramını ilk kez Albert Einstein ortaya çıkarmıştır. Bulmuş olduğu görecelik teorisine göre formüllerini kullanarak, evrenin asla sabit hacimde kalamayacağını, genişleyeceğini ve/veya çökeceğini hesaplamıştır. Ancak Hubble'ın, evrenin hep genişlediğini kanıtlamasıyla bulmuş olduğu bu yeni enerjiye saçma sapan enerji demiş, kendi de aslında formülleriyle kanıtladığı karanlık enerjiyi önemsememiştir. Yaklaşık 100 yıldır genel görelilik, Dünya ve Güneş Sistemi üzerindeki tüm deneysel testleri geçerek, çeşitli rejimlerde yerçekimini tanımlamada çok başarılı olmuştur. Bununla birlikte, evrenin hızlandırılmış genişlemesi gibi kozmolojik gözlemleri açıklamak için, hala bir gizem olarak kalan karanlık madde ve karanlık enerji gibi karanlık bileşenleri iyi anlamamız gerekir. Nötron yıldızlarının birleşmesi, bu hipotezi test etmek için benzersiz bir durum sunar, çünkü etraflarında çok güçlü bir yerçekimi vardır. Bilim insanı, “Nötron yıldızları, tipik olarak sadece 10 kilometre yarıçapında, ancak Güneş’imizin kütlesinin bir veya iki katı arasında bir kütleye sahip olan en yoğun yıldızlardır" diye açıklıyor. “Bu, yerçekimini ve etraflarındaki uzay zamanını aşırı kılar ve ikisi çarpıştığında yerçekimi dalgalarının bol miktarda üretilmesine izin verir. Bu tür olaylar sırasında elde edilen verileri yerçekiminin işleyişini incelemek ve Einstein'ın teorisini yeni bir pencerede test etmek için kullanabiliriz.” Süper bilgisayarlarla hazırlanan simülasyonlar sayesinde araştırmacılar, nihayet genel göreliliği ve değiştirilmiş yerçekimini karşılaştırabiliyorlar. "Şaşırtıcı bir şekilde, ‘karanlık yerçekimi’ hipotezinin, geçmiş ikili nötron yıldızı çarpışmaları sırasında LIGO ve Başak interferometreleri tarafından elde edilen verileri açıklamada genel görelilik kadar iyi olduğunu bulduk. Gerçekten de, bu sistemlerdeki iki teori arasındaki farklar oldukça incedir, ancak Avrupa'daki Einstein teleskopu ve Kozmik Kaşif gibi yeni nesil yerçekimi interferometreleri tarafından tespit edilebilirler. Bu, karanlık enerji ile ‘karanlık yerçekimi’ arasında ayrım yapmak için yerçekimi dalgalarını kullanmanın heyecan verici olasılığını sunuyor” şeklinde açıklama yapıldı. Kaynak: Fiziksel İnceleme Mektupları. https://scitechdaily.com/is-dark-energy-just-an-illusion-neutron-stars-will-tell-us/

 • CERN: Bilmeniz Gereken Her şey

  Organizasyon, Evrenin neyden yapıldığını ve nasıl çalıştığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Fransızca kısaltması CERN olarak bilinen, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. İsviçre, Cenevre'nin hemen dışında, savaş sonrası Avrupa'nın ilk ortak girişimlerinden biri olarak, kıtadan Amerika'ya giden yetenekli bilim adamlarının 'beyin göçünü' durdurmak amacıyla 1954'te kuruldu. Bugün, 100'den fazla ülkeden 10.000'den fazla bilim insanı, şimdiye kadar yaratılmış en büyük ve en karmaşık bilimsel araçlardan bazılarını içeren tesislerini kullanmak için her yıl kendilerini CERN'de buluyor. Amaçları: Evrenin neyden yapıldığını ve davranışını belirleyen fizik yasalarını bulmak. CERN'de hangi keşifler yapıldı? Öne çıkan olaylar arasında, 1983 yılında W ve Z bozonları adı verilen ve daha sonra Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen bir çift temel parçacığın keşfi yer alıyor. İngiliz bilgisayar bilimcisi Tim Berners-Lee, 1989'da CERN'de bilgisayarların birbirleriyle konuşması için hiper metin aktarım protokolü (HTTP) adı verilen bir yol geliştirerek World Wide Web'in icat edilmesine yardımcı oldu. 1995 yılında, CERN bilim adamları, hidrojenin antimadde karşılığı olan antihidrojenin atomlarını yaratan ilk kişilerdi. 2000 yılında, maddenin yeni bir halini keşfettiler: Kuark-gluon plazması adı verilen sıcak, yoğun, parçacık çorbası. Ve Higgs bozonu ilk kez 2012'de CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (LHC) gözlemlendi ve kaşiflerine Nobel Ödülü kazandırdı. Bu iz, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) üzerindeki CMS dedektörü için modellenen simüle edilmiş verilerin bir örneğidir. Higgs bozonu, 14 TeV'de iki protonun çarpışmasında üretilir ve detektör tarafından emilmeyen bir tür ağır elektron olan dört müon'a hızla bozunur. Çarpışmanın diğer ürünlerinin izleri çizgilerle gösterilir ve dedektörde biriken enerji mavi ile gösterilir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı nedir ve nasıl çalışır? LHC, dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısıdır: Fizikçilerin ne olduğunu görmek için çok küçük atom altı parçacıkları son derece yüksek hızlarda bir araya getirmek için kullandıkları dev bir makine. Parçacık çarpışmaları, Evrenin doğduğu Büyük Patlama'dan birkaç dakika sonra var olan koşulları saniyenin çok küçük bir bölümü için yeniden yaratır. Fizikçiler, bu çarpışmaların enkazını inceleyerek, maddenin neyden yapıldığı ve parçacıkların kütlelerini nasıl aldıkları gibi gizemleri çözmeye çalışırlar. 2008 yılında tamamlanan LHC, öncelikle parçacık fiziğinin Standart Modelini test etmek için inşa edildi. 1970'lerden bu çılgınca başarılı teori, 17 temel parçacık ile Evrenin dört temel kuvvetinden üçü arasındaki etkileşimleri tanımlar: Elektromanyetizma, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet, yer çekimi. Bir mühendis, bakım çalışmaları sırasında CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) tünelindeki Kompakt Müon Solenoidi (CMS) dedektör tertibatı üzerinde çalışıyor Makine, yaklaşık 27 kilometre uzunluğunda dairesel bir tünelde, Cenevre yakınlarındaki Fransa-İsviçre sınırının derinliklerine gömüldü. Halka etrafında zıt yönlerde iki parçacık demetini (genellikle protonlar) yönlendirmek için 1.000'den fazla 35 tonluk süper iletken dipol mıknatıs (-271.3°C'ye soğutulmuş – dış uzaydan daha soğuk!) kullanır. Protonlar 27 kilometrelik halkanın etrafında neredeyse ışık hızında yarışıyor ve saniyede 11.000'den fazla tur tamamlıyor. Halkanın etrafındaki dört noktada, iki karşıt kiriş, yolları kesişecek şekilde yönlendirilir. Işınların kesiştiği yerde, içlerindeki protonlar birbirine çarpar ve daha küçük parçacıklara bölünür. Çarpışmalarda üretilen parçacıkların çoğu oldukça kararsızdır ve neredeyse anında daha kararlı biçimlere bozunur. Yedi devasa dedektör, bu inanılmaz derecede nadir parçacıklar hakkında kısa bir süre parıldayarak varlıklarını sürdürürken ilgili verileri yakalamak için dört çarpışma bölgesinin etrafına inşa edilmiştir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısıdır. Yol boyunca parçacıkların enerjisini artırmak için bir dizi hızlandırıcı yapıya sahip 27 kilometrelik bir süper iletken mıknatıs halkasından oluşur. LHC neden kapatıldı ve tekrar çalışacak mı? LHC ilk olarak Eylül 2008'de devreye alındı ​​ve en az yirmi yıl boyunca çalışması planlandı. Plan, bilim adamlarının ekipmana erişebilmeleri, onarımlar yapabilmeleri ve daha yüksek enerji seviyelerinde çalışmasına izin veren yükseltmeler yapabilmeleri için makinenin kapatıldığı, uzun süreli kapatma içerir, bu da sonraki çalışma sırasında daha fazla potansiyel keşif anlamına gelir. En son uzun süreli kapatma (LS2) 2019'da başladı ve 22 Nisan 2022'de LHC, üç yıllık bakım çalışması ve yükseltmelerden sonra yeniden başlatıldı ve protonların bir kez daha çarpışmasına izin verildi. CERN'i gelecekte neler bekliyor? ATLAS Deneyinde Standart Model araştırmalarını koordine etmekten sorumlu fizikçi Dr. Monica Dunford, "Bu sonraki çalıştırmada, 2. Turun sonunda sahip olduğumuz toplam parlaklığı kabaca iki katına çıkarmayı bekliyoruz" diyor. Parlaklık, fizikçilerin parçacık ışınlarının yoğunluğunu nasıl tanımladığıdır. Parlaklığı iki katına çıkarmak, parçacıkların çarpışma olasılığını iki katına çıkarır. CERN'deki ATLAS dedektörü Şu anda 2026-2028 için planlanan bir sonraki uzun kapanıştan sonra işler gerçekten heyecanlanmaya başlayabilir. Bu süre boyunca, LHC o kadar yoğun bir şekilde yükseltilecektir ki, yeni bir adı garanti eder: Yüksek Parlaklıklı LHC (HL-LHC). 20 yılı aşkın bir süredir çalışan makine, bugüne kadar üretilenlerden yaklaşık 30 kat daha fazla parlaklık üretecek ve fizikçilerin Standart Modelin sınırlarını zorlamasına izin verecek. Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı Ve yeni fizik arayışı burada bitmiyor. Önerilen yeni bir çarpıştırıcı - Future Circular Collider (FCC) - LHC'yi cüce edecek. Dunford, "Bu şu anda gerçekten sadece bir kavram, ancak nihayetinde bu, 100 kilometre civarında olacak çok daha güçlü bir çarpıştırıcı olurdu" diyor. "LHC halkası temel olarak FCC için güçlendirici halka olacaktır!" Kaynak: https://www.sciencefocus.com/science/cern/

Hepsini Görüntüle

Sayfalar (14)

 • Kategoriler | https://baryavci.wixsite.com/sitem-2/ana-sayfahttps://static.wixstatic.com/media/4ddc81_a80a84c379bb4bbd985db136cd1cd8ee%7Emv2.jpgBilimAvcisi

  BilimAvcısı 6 saat önce Her Kara Delik Bir Tekillik İçerir mi? Genel olarak, tekillikler, kusurlu bir fiziksel teorinin fiziksel olmayan matematiksel sonucudur. BilimAvcısı 6 saat önce NGC 6188: Ara'nın Ejderhaları Günün Fotoğrafı BilimAvcısı 6 saat önce Jared Diamond / Günün Düşüneni Anlamak çoğu kez sonuçları tekrarlamak ya da ebedileştirmek amacına değil... Aysun Tolan 1 gün önce Araştırmacılar, Yeni Görüntüleme Tekniğiyle Tüm Beyin Ağlarının “Hücre Altı” Haritasını Oluşturdu Francis Crick Enstitüsü'nde görev yapan bilim insanları... BilimAvcısı 1 gün önce Savaş ya da kaç kimyasalı, beynimizin beklenmedik olaylardan öğrenmesine yardımcı olur Beyin, sürprizlere, savaş ya da kaç tepkisinde de yer alan bir kimyasal olan noradrenalin adı verilen bir bileşik salarak yanıt verir. BilimAvcısı 1 gün önce Galaksiler Arasında Yıldız var mı? Galaksiler arasındaki boşluklarda yıldızlar oluşamasa da aslında çok sayıda 'galaksiler arası yıldız' vardır. BilimAvcısı 1 gün önce Araştırmacılar Veri İletim Hızında Yeni Bir Rekor Kırdı Saniyede 1.02 petabit gibi inanılmaz bir hız... BilimAvcısı 1 gün önce Gece Işığınız Sizi Yavaş Yavaş Öldürebilir Yeni bir çalışmada araştırmacılar, uyku sırasında az miktarda ışığa maruz kalmanın bile vücudunuzu sarsabileceğini buldu. BilimAvcısı 3 gün önce Ev Tozunuzun Çoğu Ölü Derinizdir Bir dahaki sefere yerinizdeki toza kızdığınızda, bunun sizin hatanız olduğunu unutmayın. BilimAvcısı 3 gün önce Günün Fotoğrafı Yemekle Oynamak Mehmet Avcı 3 gün önce Genetik ruh sağlığını etkiler mi? Akıl sağlığınızı etkileyen pek çok faktör var ama depresyon veya anksiyete için bir gen var mı? BilimAvcısı 4 gün önce Balıkçı Bir Örümcek... Günün Fotoğrafı BilimAvcısı 5 gün önce Siğil Tarağı Jölesi Nedir? Bu tuhaf canlılar, kendi yavrularını yer ve 'geçici anüsleri' vardır. BilimAvcısı 5 gün önce Alfred N. Whitehead Günün Düşüneni BilimAvcısı 5 gün önce İşte Dünya Geliyor... Günün Fotoğrafı BilimAvcısı 6 gün önce Neandertaller ve İnsanlar Savaştı mı? İnsanlar İlk Ne Zaman Savaşa Gitti? Modern insanlar yaklaşık 40.000 yıl önce Avrupa'ya vardıklarında, tarihin akışını değiştirecek bir keşif yaptılar. Aysun Tolan 6 gün önce Kuantum Bilgisayarlarda İlk Kez “Hatasız Kuantum Hesaplama” İşlemi Gerçekleştirildi!.. Innsbruck Üniversitesi Deneysel Fizik Bölümü'nden Thomas Monz ve RWTH Aachen Üniversitesi'nden Markus Müller BilimAvcısı 31 May Evrende bilinen en küçük yıldız hangisidir? Kısa Kısa Bilim... BilimAvcısı 31 May Herbert Spencer / Günün Düşüneni Zira doğa, sert bir hesap uzmanıdır. BilimAvcısı 31 May Beyaz Kubbe Üzerinde Aurora Günün Fotoğrafı Aysun Tolan 30 May Dünya, Bir Ateş Topundan Yaşanabilir Bir Gezegene Nasıl Dönüştü? Yale'de Dünya ve gezegen bilimleri profesörü ve Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın ortak yazarı olan Jun Korenaga... BilimAvcısı 30 May Morris William Travers Bilim Tarihinde Bugün / 30 Mayıs BilimAvcısı 30 May Beyaz Delik Nedir? Beyaz deliklerin, çöken yıldız kardeşleri kara deliklerle aynı denklemlerden doğan genel göreliliğin bir ürünü olduğu uzun zamandır düşünülü BilimAvcısı 30 May Bobbit Solucanı Nedir? Bobbit Solucanı, özellikle bir balıksanız, suda yaşayan kabuslardan biridir. Mehmet Avcı 30 May Bilim İnsanları, Schrödinger'in Kedisinin Aynı Anda İki Yerde Olabileceğini Kanıtladı Yale Üniversitesi'nden bir fizikçi ekibi, Schrödinger'in kedisini iki ayrı kutuya böldü ve o hayatta kaldı. BilimAvcısı 28 May Uzayda Maymunlar Bilim Tarihinde Bugün / 28 Mayıs Burcu Avcı 28 May Kanada Kuzgunları / Günün Fotoğrafı Kuzgunlar aynı zamanda hırsız kuş olarak da bilinirler. Burcu Avcı 27 May Bilim, Mars'ın Gezegeni Kapsayan Toz Fırtınalarına Neyin Sebep Olduğunu Bildiklerini Düşünüyorlar NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi / NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı ve Üniversiteler Uzay Araştırmaları Derneği Mehmet Avcı 27 May Zaman Hiç Var Olmayabilir Ya zaman fizikteki bir kavramdan çok bir insan icadıysa? BilimAvcısı 27 May İlk Müzik Kutusu Bilim Tarihinde Bugün / 27 Mayıs BilimAvcısı 27 May Carl Sagan / Günün Düşüneni Yok olmak ana kuraldır, hayatta kalmak istisnadır. Mehmet Avcı 27 May Beyaz Kubbe Üzerinde Aurora Günün Fotoğrafı Aysun Tolan 27 May NASA Tarafından Finanse Edilen “Güneş Yelkeni” Projesi Heyecan Yarattı!.. NASA, Yenilikçi Gelişmiş Kavramlar Programı (NIAC) BilimAvcısı 26 May Victor J. Stenger / Günün Düşüneni Yaşayan tüm türler benmerkezcidir. BilimAvcısı 26 May Edison Telgraf Patenti... Bilim Tarihinde Bugün / 26 Mayıs Mehmet Avcı 26 May Lwiro Primat Rehabilitasyon Merkezi Günün Fotoğrafı BilimAvcısı 25 May Michio Kaku / Günün Düşüneni Geleceğin dünyası, zihnin olacaktır. BilimAvcısı 25 May Laboratuvarda Yetiştirilen Beyin Deneyi, Otizm Bağlantılı Genin Etkilerini Tersine Çeviriyor Araştırmacılar, iki farklı gen terapisi stratejisi kullanarak kayıp genetik işlevleri geri kazanmayı başardılar. BilimAvcısı 25 May Binaural Ne Demektir? Bu ses teknolojisi, beyni etkilemek için yakın frekanslı sesleri eşleştirir. BilimAvcısı 24 May Star Wars'un Uzay Araçlarını Tasarlayan Cantwell Yaşamını Yitirdi 90 yaşında yaşamını yitiren Cantwell, ilk olarak Stanley Kubrick'in... BilimAvcısı 24 May Le Bleu Du Ciel Günün Fotoğrafı BilimAvcısı 24 May Bilim Tarihinde Bugün / 24 Mayıs Mors Alfabesiyle ilk mesaj... BilimAvcısı 24 May Arthur C. Clarke / Günün Düşüneni Artık ortada son derece ruhsuz, sıradan ve kültürel açıdan ölü bir Dünya var. Ahmet Sinan ÇETİN 24 May Bilim Felsefe İlişkisi / Ahmet Sinan ÇETİN Felsefenin insanlık tarihi kadar eski olduğu su götürmez bir gerçektir. BilimAvcısı 23 May Samanyolu'ndaki En Büyük Yıldızlar Samanyolu'ndaki En Büyük Yıldızlar BilimAvcısı 23 May Eleonora'nın Şahini Günün Fotoğrafı BilimAvcısı 23 May Bilim Tarihinde Bugün / 23 Mayıs Paris ve Roma ilk kez telefonla birbirine bağlandı. BilimAvcısı 23 May Immanuel Kant / Günün Düşüneni Adalet gerçekleşsin de varsın dünya yıkılsın. Mehmet Avcı 23 May Bilgi Bir Simülasyon İçinde Yaşadığımızı Kanıtlayan, Maddenin Beşinci Hali Olabilir Bilgi, gaz, plazma, sıvı ve katı hallerin yanında maddenin beşinci hali olabilir. Burcu Avcı 23 May Bilim Adamları Devasa Düden’in Altındaki Antik Ormanı Keşfediyor Bilim Adamları Devasa Düden’in Altındaki Antik Ormanı Keşfediyor 1 2 3 4 5

 • Çevre Bilim | https://baryavci.wixsite.com/sitem-2/%C3%A7evre-bilimhttps://static.wixstatic.com/media/4ddc81_a80a84c379bb4bbd985db136cd1cd8ee%7Emv2.jpgBilimAvcisi

  Burcu Avcı Bilim Adamları Devasa Düden’in Altındaki Antik Ormanı Keşfediyor Bilim Adamları Devasa Düden’in Altındaki Antik Ormanı Keşfediyor BilimAvcısı Akdeniz’de Toprak Hızla Bozuluyor… Hepimize Bir Uyarı Akdeniz bölgesinde toprak bozuluyor ve topraklar Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir bölgeden daha hızlı bir şekilde çöle dönüyor. Mehmet Avcı 800.000 Uydu Görüntüsüyle Buzul Akışı ve Hacimlerinin Yeni Hesaplamaları Yapıldı CNRS, Université Grenoble Alpes (Fransa) ve Dartmouth College (ABD) araştırmacıları BilimAvcısı Dünya Gezegeni'nin Henüz Keşfedilmemiş 9.000'den Fazla Ağaç Türü Olabilir Dünyada kaç farklı ağaç türü bulunduğunu tahmin etmeye yönelik türünün ilk örneği bir çaba... BilimAvcısı Çöller Nasıl Oluşur? Sıradağlar, nemli havanın belirli bölgelere ulaşmasını engelleyerek çöller oluşturabilir. BilimAvcısı İnsan Neslinin Tükenmesi Dünyayı Nasıl Değiştirir? Dünya tarihinde yeni bir çağın şafağında yaşıyoruz - Antroposen. BilimAvcısı Bilim İnsanları İsviçre'de 2 Bin Çift Külotu Gömüyor Ekolojik araştırmalarda yeni bir Y-sınırını keşfetmek. BilimAvcısı Küresel Buz Erimesi Dünya'nın Eğimini Etkileyebilir mi? Dünya'nın ekseni yörüngesine göre tam olarak dik değil, bunun yerine yaklaşık 23,5°'lik bir açıyla eğiliyor. BilimAvcısı Mikropların olmadığı bir dünyada hayatta kalabilir miyiz? Ed Yong'un "I Contain Multititudes" adlı kitabı, mikrobiyomun hayatta kalmamız için ne kadar önemli olduğunu araştırıyor. BilimAvcısı Jeomühendislik Yoluyla Dünyayı Soğutma Planı Daha Beyaz, Daha Yansıtıcı Bulutlar BilimAvcısı Atmosferde İnsanlardan Kaynaklanan Gizemli Bir Dalga Tespit Edildi Yeni araştırmalara göre, atmosferdeki moleküler hidrojen (H 2 ) seviyeleri, modern zamanlarda ki insan faaliyetleri nedeniyle yükseldi. BilimAvcısı Bilim İnsanları, Sadece Isı ve Suyla Kolayca Parçalanabilir Plastikler Geliştiriyor Enzimler polimerlerle sarılır ve daha sonra plastik liflerin içine yerleştirilir. Sihir, plastik hem suya hem de ısıya maruz kaldığında gerç

 • BilimAvcisi / İletişim

  / İletişim & Ayrıntılar bilgi Türkiye'nin bilim, teknoloji, kültür ve sanatta yeni adresi. hakkında Biz dünya çapında yayın yapan iletişim organlarında yer alan bilim, teknoloji, kültür ve sanat gelişmelerini derleyip, yaptığımız her haberde kaynak göstererek okurlarımıza dünyayı sunmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir girişimiz. ​ Türkiye’de bilim ve teknoloji temalı yayın yapan hemen hemen tüm internet siteleri aynı mantığı kullanıyor. Bizim farkımız metinlerin özenle incelenmesi, ciddi bir tercüme ve derleme yapılması en önemlisi de haberlerin kaynak göstererek yayınlamasıdır. iletişim bilimteknikavcisi@gmail.com Gönder Teşekkürler

Hepsini Görüntüle