top of page

Akdeniz’de Toprak Hızla Bozuluyor… Hepimize Bir Uyarı

Yeni bir analize göre, Akdeniz bölgesinde toprak bozuluyor ve topraklar Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir bölgeden daha hızlı bir şekilde çöle dönüyor.

Uzmanlar, sürdürülemez arazi uygulamalarının ve iklim değişikliğinin birleşik etkilerinin kritik bir noktaya ulaştığı konusunda uyarıyor.


Toprak sağlığı üzerine Avrupa komisyonu tarafından yayınlanan raporda AB'deki toprakların yüzde 70'inin önemli ekolojik işlevleri sağlama kapasitesini kaybettiği belirtildi.


Akdeniz'in sığ toprakları özellikle deniz suyu girişi, erozyon, kuraklık ve orman yangınlarına karşı hassastır. Aslında, bölge AB'deki en yüksek erozyon oranlarına ve en düşük toprak organik maddesi seviyelerine sahiptir.

Bu arada, bu bölgedeki yoğun nüfus, beton veya asfalt sokakların yayılmasına ve ağır metaller ile pestisitlerle zemin kirlenmesine de yol açmıştır.

Toprak sağlıklı olduğunda suyu depolar ve tahliye eder. Ayrıca insanların yediği yiyeceklerin yüzde 95'ini üretir. Toprak bozulduğunda, temel yaşam veren süreçleri düzgün çalışmaz. Akdeniz, domatesleri, üzümleri ve zeytinleri için değerlidir, ancak bu değerli beslenme ve ekonomiyi desteklemek giderek zorlaşıyor.


Buna rağmen, bölgedeki toprak azalmasının potansiyel katkıları hakkında çok az araştırma yapılmıştır.

İncelemeye dahil edilen birçok çalışma, erozyon yoluyla toprak bozulmasına odaklandı, ancak yalnızca birkaçı biyolojik bozulmanın etkilerini değerlendirdi.


Karıncaların ve solucanların yer altındaki besin maddelerini düzenlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir ve eylemleri toprağın bütünlüğünü destekler. Yerde yaşayan bu topluluklar insan etkisiyle değişti mi? Ve bu çevrelerini nasıl etkiliyor?

Cevaplara sahip değiliz ve onları bulmak için zamanımız tükeniyor.

Akdeniz'de 1950'lerden beri kuraklık artıyor ve bu durum şimdiden bazı çiftçileri çölleşme riskini göze alarak topraklarını terk etmeye zorladı. Bu aynı zamanda orman yangınları olasılığını da artırıyor.

Araştırmacılar, "Tarım sistemlerindeki değişiklikler, diğer arazi kullanımı değişiklikleriyle birlikte kritik düzeyde habitat kaybına yol açıyor." diyor.
"Akdeniz bölgesi, çok sayıda endemik tür ile olağanüstü biyolojik çeşitlilik ile karakterize edildiğinden, bu özel bir endişe kaynağıdır..."

Akdeniz'deki toprağın durumunu inceleyen ve özetleyen ilk araştırma olan bu çalışma, kırsal toprakları kentleşmekten koruyan belirli bir AB mevzuatının henüz bulunmadığına işaret ediyor.

Araştırma ekibi, "Genel olarak, Akdeniz topraklarının düzenli sistematik değerlendirmelerinin ve mevcut bilgileri derlemek ve sentezlemek için resmi bir otoritenin olmaması genel bir eksikliktir. " diyor.


Çalışma, Science of the Total Environment'da yayınlandı.bottom of page