top of page

Benzer Yüzlere Sahip İnsanlar, “Genetik Benzerliklerde” Taşıyor


Yapılan DNA analizi sonucunda, genetik olarak ilgisiz fakat birbirine çok benzeyen insanların, güçlü yüz benzerliklerinin, paylaşılan genetik varyantlarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.İspanya, Barselona'daki Josep Carreras Lösemi Araştırma Enstitüsü'nden kıdemli yazar Manel Esteller, "Çalışmamız, aşırı derecede benzer yüzlere sahip insanların ortak genotipleri paylaştığını, ancak epigenom ve mikrobiyom seviyelerinde uyumsuz olduklarını göstererek, insan benzerliği hakkında nadir bir fikir veriyor" diyor. "Genomik, onları bir araya toplar ve gerisi onları ayırır."


Yeni çalışmada, Esteller ve araştırma ekibi, moleküler düzeyde, nesnel olarak yüz özelliklerini paylaşan rastgele insanları karakterize etmek için yola çıktı.


Bunu yapmak için, François Brunelle'in fotoğraf çalışmalarından insan dublörlerini işe aldılar. 1999'dan beri dünya çapında benzerlerin fotoğraflarını çeken Kanadalı bir sanatçı, 32 benzer çiftin vesikalık fotoğraflarını aldılar. Bilim insanları, üç farklı yüz tanıma algoritması kullanarak çiftler için nesnel bir benzerlik ölçüsü belirlediler.


Ek olarak, katılımcılar kapsamlı bir biyometrik ve yaşam tarzı anketi doldurdu ve multiomik analiz için tükürük DNA'sı sağladı. Esteller, "Bu benzersiz örnek kümesi, genomik, epigenomik ve mikrobiyomiğin insan benzerliğine nasıl katkıda bulunabileceğini incelememize izin verdi" diyor.


Genel olarak, sonuçlar bu bireylerin benzer genotipleri paylaştığını, ancak DNA metilasyonu ve mikrobiyom manzaralarında farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Benzer çiftlerin yarısı, üç algoritmanın tümü tarafından bir araya toplandı. Genetik analiz, 19.277 ortak tek nükleotid polimorfizmine dayalı olarak bu 16 çiftten 9'unun bir arada kümelendiğini ortaya çıkardı.


Ayrıca, kilo ve boy gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra sigara içme ve eğitim gibi davranışsal özellikler, benzer çiftlerde ilişkilendirildi. Birlikte ele alındığında, bulgular, paylaşılan genetik varyasyonun yalnızca benzer fiziksel görünümle ilgili olmadığını, aynı zamanda ortak alışkanlıkları ve davranışları da etkileyebileceğini göstermektedir.


Esteller, "İnsan yüzünün yapısını potansiyel olarak etkileyen moleküler özelliklere benzersiz bir bakış açısı sağladık" diyor. "Bu aynı belirleyicilerin, insanları oluşturan hem fiziksel hem de davranışsal niteliklerle ilişkili olduğunu öneriyoruz."


Birkaç çalışma sınırlaması vardı. Bunlar, küçük örneklem boyutu, 2D siyah beyaz görüntülerin kullanımı ve Avrupalı ​​katılımcıların baskınlığını içerir. Bu uyarılara rağmen, bulgular biyotıp, evrim ve adli tıp gibi çeşitli alanlarda gelecekteki uygulamalar için moleküler bir temel sağlayabilir.


Esteller, "Bu sonuçların adli tıpta ,DNA'dan suçlunun yüzünün yeniden oluşturulmasında ve genetik tanıda hastanın yüzünün fotoğrafı size zaten hangi genoma sahip olduğuna dair ipuçları verecek" diyor. “İşbirlikçi çabalar yoluyla, nihai zorluk, bireyin multiomik manzarasına dayalı insan yüzü yapısını tahmin etmek olacaktır.”


Kaynak: https://scitechdaily.com/characterizing-human-beings-on-a-molecular-level-people-with-similar-faces-likely-have-similar-dna/amp/

コメント


bottom of page