top of page

Big Bang Hakkında Tamamen Yanılıyor Olabiliriz


The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan yeni bir makalede uluslararası bir araştırma ekibi, evrenimizin kökenine dair anlayışımızın bazı güncellemelere ihtiyaç duyabileceğini öne sürüyor. Evrenin Büyük Patlama yerine "Büyük Sıçrama" ile başlamış olabileceğini söylüyorlar.


Başka bir deyişle, kozmos, uzay-zamanın katlanarak varoluşa dönüşmesinin sonucu değil, önceki bir kozmolojik fazın (bir sıçrama) sona ermesinin ardından doğmuş olabilir.


Cambridge Üniversitesi'nde bir astrofizikçi olan Sunny Vagnozzi yaptığı açıklamada, "Enflasyon, sözde sıcak Big Bang modelinin çeşitli ince ayar zorluklarını açıklamak için teorileştirildi" dedi. "Ayrıca, kuantum dalgalanmalarının bir sonucu olarak Evrenimizdeki yapının kökenini de açıklıyor."


Ancak Vagnozzi'nin iddia ettiği gibi, "bireysel enflasyonist modeller"i ekarte edebilmemize rağmen, teorinin yanlış olduğunu kanıtlama şansımız hala var.


Makale, evrenin en erken evrelerine kadar uzanan bazı elektromanyetik kalıntılar olan kozmik mikrodalga arka planına (CMB) daha da derinlemesine bakmamız gerektiğini savunuyor.


Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck uzay aracı, 2013 yılında SPK'yı ölçmeye başladı ve sonuçlar, araştırmacılara biraz şüpheli geldi.


Harvard Üniversitesi astronomu Avi Loeb yaptığı açıklamada, "Planck uydusundan elde edilen sonuçlar açıklandığında, kozmik enflasyonun bir teyidi olarak tutuldular" dedi. "Ancak, bazılarımız sonuçların tam tersini gösterebileceğini savundu." Ama evrenin sözde Big Bang'den hemen sonra olduğunu görene kadar kesin olarak bilemeyeceğiz.


Loeb, "Gözlemlenebilir evrenin gerçek sınırı, Evrenin doğuşundan bu yana geçen 13,8 milyar yıl boyunca herhangi bir sinyalin ışık hızı sınırında seyahat edebileceği mesafede." "Evrenin genişlemesinin bir sonucu olarak, bu kenar şu anda 46,5 milyar ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor." dedi.


"Bu sınır içindeki küresel hacim, bizi merkeze alan bir arkeolojik kazıya benziyor: Ne kadar derine inersek, nihai ufkumuzu temsil eden Büyük Patlama'ya kadar uzanan kozmik tarihin katmanı o kadar erken ortaya çıkıyor." diye ekledi. "Ufkun ötesinde ne olduğu bilinmiyor."


Kısacası, evrenin oluşmasından hemen sonra doğasını incelemek için daha derine inmemiz gerekiyor. Ama bir anlığına görseydik bile, ondan önce ne olduğunu tahmin etmekte zorlanacaktık.


Loeb, "Bundan önce gelenin doğru bir şekilde anlaşılması, sahip olmadığımız bir kuantum yerçekimi öngörücü teorisini gerektirir." dedi.


Araştırmacılar, serbest hareket eden gravitonlardan oluşan kozmik graviton arka planı (CGB), yerçekimi etkileşimlerini açıklayabilecek varsayımsal temel parçacıklar aramamız gerektiğini öne sürüyorlar.


Araştırmacılar, CGB'nin evrenin oluşumunun hemen yanında var olabileceğini öne sürüyorlar. Big Bang teorisine göre, CGB artık tespit edilemeyecek kadar seyreltildi. Bu nedenle, araştırmacılar bunu tespit edeceklerse, Büyük Patlama'yı bir teori olarak tamamen dışlayabilirler.


Cambridge, Trento ve Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçiler, enflasyon teorisini sorgulatan açık ve net bir sinyal olduğunu savunuyor.


Ekip, henüz varsayımsal bir fenomen olan CGB'nin varlığının deneylerle kanıtlanabileceğine inanıyor.


CGB'nin temelini oluşturan varsayımsal parçacıklara "graviton" adı veriliyor. Uzun süredir tartışılan bu parçacıklar Albert Einstein'ın Genel Görelilik teorisinin de önemli bir parçası. Bunların kütleçekim kuvvetini ilettiği varsayılıyor.


Eğer yeni makalede bahsedildiği gibi, evren bir patlamayla değil, uzay-zamanın önce büzülmesi ve ardından bir sıçrama yaşamasıyla doğduysa CGB'nin varlığı kesinlikle doğru olmalı.


Zira evren, gravitonların serbestçe dolaşmasına izin verdiğinde, mutlak sıfırın biraz altındaki sıcaklığa sahip termal kütleçekim radyasyonu kalıntısının, yani CGB'nin ortaya çıkması zorunlu.


Bununla birlikte, CGB'yi tespit etmek, henüz mevcut olmayan son derece karmaşık bir teknoloji gerektirecektir.


Kaynak: https://futurism-/scientists-origin-universe-big-bang


bottom of page