top of page

Yaygın Bilişsel Önyargılar

İnsanların rasyonel ve mantıklı olduklarına inanmak istiyoruz ama gerçek şu ki, insanlar sürekli olarak bilişsel önyargıların etkisi altındadır.

Bu önyargılar düşünceyi çarpıtır, inançları etkiler ve insanların her gün aldığı kararları ve yargılarını değiştirir.


Bazen bu önyargılar oldukça açıktır bu eğilimleri kendinizde yada bir başkasında çok kolay fark edebilirsiniz. Bazı durumlarda ise bu önyargılar o kadar incedir ki fark edilmesi neredeyse imkânsızdır.


Bu önyargılar neden oluyor? Dikkat, sınırlı bir kaynaktır. Bu, düşünce ve görüşleri oluştururken olası her ayrıntıyı ve olayı değerlendiremeyeceğimiz anlamına gelir. Bu nedenle, genellikle karar verme yeteneğimizi hızlandıran, ancak bazen önyargıya yol açan zihinsel kısayollara güveniriz.

Aşağıdakiler, nasıl düşündüğünüz, nasıl hissettiğiniz ve nasıl davrandığınız üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan farklı bilişsel önyargılardan sadece birkaçıdır.

Onay Yanlılığı

Onay önyargı mevcut inançları doğrulayan bilgileri daha sık dinleme eğilimidir. Bu önyargı yoluyla, insanlar zaten düşündükleri veya inandıkları şeyleri pekiştiren bilgileri tercih etme eğilimindedirler.


Örnekler şunları içerir:


● Sadece silah kontrolü ve küresel ısınma gibi konularda inançlarınızı doğrulayan bilgilere dikkat etmek

● Sadece sosyal medyada sizin bakış açınızı paylaşan kişileri takip etmek

● Görüşlerinizi destekleyen hikayeler sunan haber kaynaklarını seçmek

● Karşı tarafı dinlemeyi reddetmek

● Tüm gerçekleri mantıklı ve akılcı bir şekilde dikkate almamak


Bunun olmasının birkaç nedeni var. Birincisi, yalnızca mevcut fikirleri doğrulamaya çalışmak, karar vermek için kullanmamız gereken zihinsel kaynakları sınırlamaya yardımcı olur.

Bir konunun iki tarafındaki insanlar aynı hikayeyi dinleyebilir ve mevcut bakış açılarını doğruladığını düşündükleri farklı yorumlarla uzaklaşabilirler. Bu genellikle onay önyargısının onların fikirlerine "önyargılı" davrandığının göstergesidir.

Geriye Dönük Önyargı

Geriye dönük önyargı , rastgele olayları bile olduğundan daha öngörülebilir olarak görme eğilimini içeren yaygın bir bilişsel önyargıdır. Aynı zamanda yaygın olarak "Başından beri biliyordum" fenomeni olarak da anılır.


Geriye dönük önyargının bazı örnekleri şunları içerir:


● Etkinlik bittiğinde bir futbol maçını kimin kazanacağını bildiğiniz konusunda ısrar etmek

● Bir siyasi adayın seçimi kazanacağını başından beri bildiğine inanmak

● Bir arkadaşınızla yazı tura attıktan sonra kazanamayacağınızı bildiğinizi söylemek

● Bir sınava dönüp bakıp kaçırdığınız soruların cevaplarını bildiğinizi düşünmek

● Hangi hisse senetlerinin karlı olacağını tahmin edebileceğine inanmak


Geçmişe dönük önyargı, önceki tahminleri "yanlış hatırlama" yeteneğimiz, olayları kaçınılmaz olarak görme eğilimimiz ve belirli olayları önceden görebileceğimize inanma eğilimimiz dahil olmak üzere bir dizi nedenden oluşur.


Bu önyargının etkisi, olayları tahmin etme yeteneğimizi abartmamıza neden olmasıdır. Bu bazen insanların akılsızca riskler almasına neden olabilir.

Yanlış Bilgilendirme Etkisi

Bir araba kazasına veya suça tanık olan bir kişi, hatıralarının çok net olduğuna inanabilir, ancak araştırmacılar, hafızanın şaşırtıcı bir şekilde çok ince etkilere bile duyarlı olduğunu keşfettiler.


Örneğin:


● Araştırmalar, bir olay hakkında basitçe soru sormanın, anılarını değiştirebileceğini göstermiştir.

● Televizyon yayınını izlemek, insanların olayı hatırlama şeklini değiştirebilir.

● Başkalarının kendi bakış açılarından bir anı hakkında konuştuğunu duymak, neler olduğuna dair anınızı değiştirebilir.


Bu fenomende rol oynayabilecek birkaç faktör var. Yeni bilgiler eski anılarla karışabilir.

Diğer durumlarda, bellekteki "boşlukları" doldurmak için yeni bilgiler kullanılabilir. Yanlış bilginin etkileri önemsiz olandan çok daha ciddiye kadar değişebilir. İş yerinde olduğunu düşündüğünüz bir şeyi yanlış hatırlamanıza veya bir ceza davasında birinin yanlış şüpheliyi tanımlamasına neden olabilir.

Halo Etkisi

“Halo etkisi,” bir insanın bir yönü ile ilgili gözlemimize dayanarak oluşan izlenimimizi, aslında gözlemlememiş olduğumuz başka yönlerine aktarmaktır. Örneğin fiziksel olarak çok çekici bulduğumuz birinin kişilik özelliklerini, çekici bulmadığımız birine kıyasla daha ilginç olduğunu farz etmek gibi.


Örneğin:


  • İyi görünen insanların daha az çekici insanlardan daha akıllı, daha nazik ve daha komik olduğunu düşünmek.

  • Çekici insanlar tarafından pazarlanan ürünlerin de daha değerli olduğuna inanmak.

  • Kendine güvenen bir siyasi adayın aynı zamanda zeki ve yetkin olduğunu düşünmek

Halo etkisini etkileyebilecek faktörlerden biri, doğru olmayı isteme eğilimimizdir. Bir kişi hakkındaki ilk izlenimimiz olumluysa, değerlendirmemizin doğru olduğuna dair kanıt aramak isteriz.

Bu bilişsel önyargı, gerçek dünyada güçlü bir etkiye sahip olabilir.

Örneğin, çekici ve sevimli olarak algılanan kişilerin, iş başvurusunda, iş için yetkin, akıllı ve nitelikli olarak görülme olasılığı daha yüksektir.


Kaynak:

  • https://www.verywellmind.com/cognitive-biases-distort-thinking-2794763
Comments


bottom of page