top of page

Yeni Bir Araştırmaya Göre: “Dünya’daki Yaşam Sanılandan Daha Önce Ortaya Çıkmış”


Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) tarafından yapılan yeni bir araştırma, Dünya’daki mikro yaşamın 3,75 - 4,28 milyar yıl öncesine dayandığına dair yeni bir kanıt bulunduğunu açıkladı. Bulunan kanıt, en erken yaşamın bilinenden neredeyse 1 milyar yıl daha önceye dayandığını gösterdi.Science Advances dergisinde yayınlanan çalışma için araştırma ekibi, Kanada'nın Quebec kentinden 3.75 ila 4.28 milyar yaşında olduğu tahmin edilen yumruk büyüklüğünde bir kayayı analiz etti.


Ekip, daha önce yayımladıkları araştırmada kayanın içinde bakteriler tarafından yapılmış gibi görünen minik iplikler ve yumrular bulduklarını paylaşmışlardı. Kaya üzerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından ekip, çok daha büyük ve karmaşık bir yapıya denk geldi. Bu yapı, bir tarafında neredeyse bir santimetre uzunluğunda paralel dalları olan bir gövde şeklindeydi. Ayrıca yüzlerce bozuk daire şekline de rastlandı.


Araştırmacılar, yapıların bir kısmının tesadüfi kimyasal reaksiyonlarla oluşma olasılığına rağmen, paralel dallara sahip “ağaç benzeri” sapın büyük olasılıkla biyolojik kökenli olduğunu, çünkü tek başına kimya yoluyla yaratılan hiçbir yapının bulunmadığını söylüyorlar.


Ekip ayrıca bakterilerin enerjilerini farklı şekillerde nasıl aldıklarına dair kanıtlar sunuyor. Kayada, demir, kükürt ve muhtemelen karbondioksit ve ışıktan oksijen içermeyen bir fotosentez yoluyla yaşayan eski mikroplarla tutarlı mineralize kimyasal yan ürünler buldular.


Araştırmacılara göre, bu yeni bulgular, gezegenin oluşumundan 300 milyon yıl kadar kısa bir süre sonra, Dünya'da çeşitli mikrobiyal yaşamın var olabileceğini göstermektedir.


Baş yazar Dr. Dominic Papineau şunları söyledi: “Çalışmamız, birçok farklı kanıt çizgisini kullanarak, Dünya'da 3.75 ila 4.28 milyar yıl önce bir dizi farklı bakteri türünün var olduğunu kuvvetle öne sürüyor. Bu, Dünya oluştuktan 300 milyon yıl kadar kısa bir süre sonra yaşamın başlamış olabileceği anlamına geliyor.”


“Bu bulguların dünya dışı yaşam olasılığı için etkileri var. Doğru koşullar göz önüne alındığında, yaşamın nispeten hızlı bir şekilde ortaya çıkması durumunda bu, yaşamın diğer gezegenlerde var olma şansını arttırır.”


Araştırma için araştırmacılar, Dr. Papineau'nun 2008'de topladığı Quebec'in Nuvvuagittuq Supracrustal Kuşağı'ndan (NSB) kayaları inceledi. Bir zamanlar deniz tabanının bir parçası olan NSB, deniz tabanındaki çatlakların magma tarafından ısıtılan demir bakımından zengin sulardan geçtiği bir hidrotermal havalandırma sisteminin yanına yerleştirildiği düşünülen, Dünya'da bilinen en eski tortul kayaçlardan bazılarını içerir.


Araştırma ekibi, bir tür demir oksit veya pas olan hematitten yapılmış ve kuvartzla kaplanmış küçük fosil benzeri yapıları yakından gözlemlemek için kayayı kağıt kadar kalın (100 mikron) bölümlere ayırdı. Elmas kaplı bir testereyle kesilen bu kaya dilimleri, araştırmacıların kestiği önceki bölümlerin iki katından daha kalındı ve ekibin içlerinde daha büyük hematit yapıları görmesine izin verdi.


Yapıları ve bileşimleri daha yeni fosillerle ve günümüzde hidrotermal havalandırma sistemlerinin yakınında bulunan demir oksitleyici bakterilerle karşılaştırdılar. Büküm filamentlerine, paralel dallanma yapılarına ve çarpık kürelere (düzensiz elipsoidler), örneğin Hawaii yakınlarındaki Loihi denizaltı yanardağının yanı sıra Kuzey Kutbu ve Hint okyanuslarındaki diğer havalandırma sistemlerine yakın günümüz eşdeğerlerini buldular.


Araştırma ekibi, kaya örneklerini çeşitli optik ve Raman mikroskopları (ışığın saçılmasını ölçen) altında analiz etmenin yanı sıra, iki yüksek çözünürlüklü görüntüleme tekniğinden binlerce görüntüyü işleyen bir süper bilgisayar kullanarak kayanın bölümlerini dijital olarak yeniden yarattı. İlk teknik, kayaların içindeki hematite bakmak için X-ışınları kullanan mikro-BT veya mikrotomografiydi. İkincisi, her dilim arasında bir görüntü alan entegre bir elektron mikroskobu ile en küçük (200 nanometre kalınlığında) kaya dilimlerine odaklanmış bir iyon ışınıydı.


Her iki teknik de farklı hedeflerin 3B modellerini oluşturmak için kullanılan görüntü yığınları üretti. 3B modeller daha sonra araştırmacıların hematit filamentlerinin dalgalı ve bükülmüş olduğunu ve günümüz demir yiyen mikroplarla paylaşılan özellikler olan organik karbon içerdiğini doğrulamasına izin verdi.


Bu keşiften önce, daha önce bildirilen en eski fosiller Batı Avustralya'da bulunmuş ve 3.46 milyar yaşında tarihlendirilmiş olsa da, bazı bilim insanları fosil statülerine itiraz etmiş ve biyolojik kökenli olmadıklarını savunmuşlardır.


Kaynak: https://scitechdaily.com/diverse-life-forms-evolved-3

Comments


bottom of page