top of page

Evrenin toplam elektrik yükü nedir?

Evren sonsuz olduğundan (en azından henüz sınırlarını bilmiyoruz), evrenin toplam elektrik yükünü kesin olarak ölçmek imkansızdır.


Bununla birlikte, fizik yasaları, yerel ölçümlerin ekstrapolasyonları ve basit akıl yürütme, bize evrenin toplam elektrik yükünün tam olarak sıfır olduğunu söylüyor gibi görünüyor.

Başka bir deyişle, evrende negatif elektrik yükü kadar pozitif elektrik yükü vardır.

Bu sonuca varmanın teorik nedeni Yükün Korunumu Yasasıdır. Evrenin yapısındaki belirli simetriler nedeniyle, yalıtılmış bir sistemin toplam elektrik yükü her zaman korunur. Bu, yalıtılmış bir sistemin toplam yükünün zaman içindeki tüm noktalarda aynı olduğu anlamına gelir. Yükün Korunumu Yasası, temel, katı ve evrensel bir yasadır. Binlerce ila milyonlarca farklı deneyde, bu yasanın bir kez bile ihlal edildiği görülmemiştir. Ayrıca, bu yasa etrafımızdaki dünyayı açıklamanın mantıklı bir yoludur.


Yükün Korunumu Yasası, elektrik yükünün yaratılamayacağı veya yok edilemeyeceği anlamına gelmez. Bu, bir sistemin toplam yükünün değişmemesi için, her negatif elektrik yükü oluşturulduğunda, aynı anda eşit miktarda pozitif elektrik yükünün oluşturulması gerektiği anlamına gelir. Örneğin, iyi anlaşılan çift oluşumu olgusunda, bir gama ışını (yüksek enerjili bir ışık formu) düzenli bir madde parçacığına ve normal madde parçacığının karşılığı olan bir antimadde parçacığına dönüşür. Bir antimadde parçacığı, normal madde karşılığına göre her zaman zıt elektrik yüküne sahip olduğundan, iki parçacığın toplam yükü sıfırdır. Bu nedenle, çift üretimi bir sistemin toplam elektrik yükünü değiştirmez ve bu nedenle Yükün Korunumu Yasası tarafından izin verilir. Buna daha spesifik bir örnek olarak, bir gama ışını bir elektrona ve bir anti-elektrona (yani bir pozitron) dönüşebilir.Comments


bottom of page