top of page

Bazı Tarihçilere Göre 1724 Yılında Yaşıyoruz

Bu hipoteze göre Avrupa'da 614-911 yılları arasındaki dönem hiç yaşanmadı.

Phantom Time Hipotezine göre, yaşadığımız bir önceki cehennem yılı aslında 1723'tü.

"Umarım 2021 daha iyidir" derken teoriye inananlara göre "1724'ü getir" demeliydin.

1990'larda, birkaç Alman tarihçi radikal bir fikir öne sürdü: Orta Çağ yoktu ve aslında 18. Yüzyıl içerisinde yaşamaya devam ediyoruz.Hadi oradan demeden önce bu tarihçilerin inkar edilemez eğlenceli iddialarını gözden geçirelim.

1582'de Papa Gregory, Gregoryen takvimini tanıttı. Bundan önce, Roma dünyasının ve Avrupa'nın çoğu, MÖ 48'de Jül Sezar tarafından önerilen Jülyen takvimini kullanmıştı. Takvimi güneş yılına (Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi için geçen süre) bağlamak için, Jülyen takviminde her dört yılda bir fazladan bir günün eklendiği bir artık yıl vardı.


Sorun şu ki, gerçek güneş yılı 365.24219 gün olduğu için, Jülyen takvimi hızla (ve hızlı bir şekilde, inanılmaz derecede yavaş demek istiyorum) her 128 yılda bir gün kazanıyor. Bunu hesaba katmak için, Gregoryen takvimi tanıtıldığında, Papa Gregory'nin tarihi 13 gün kaydırması gerekirdi. Ancak hesaplamalarından sonra, yalnızca 10 kaydırdı.


Burada iki olasılığımız var: Bir papa matematiği yanlış yapmıştı ya da iki o zamandan şimdiye kadar olan 300 yıl aslında yoktu ve tarihin büyük parçaları ince amaçlar için uydurulmuştu. Her ikisi de üç günü hesaba katar, ancak açıkçası, ikincisi daha eğlenceli.

Hayali zaman hipotezi, ilk olarak 1991'de Heribert Illig tarafından ve 1995'te Dr. Hans-Ulrich Niemitz tarafından genişletilmeden önce, astronomi dersinde dikkat etmeyen bir papadan çok daha fazla kanıt olduğunu iddia ediyor.


Niemitz, konuyla ilgili bir yazısında, bu süre zarfında batıda bir ilerleme eksikliğine, İslam'ın Orta Doğu'ya yayılması gibi büyük olayların kayıtlarının eksikliğine işaret ediyor. Ve iddia ediyor ani ortadan kaybolma ve ardından 711-1096 yılları arasında Yahudi halkının yeniden ortaya çıkışı.

Ayrıca anakronik olduğuna inandığı mimariye de işaret ediyor.


Illig, Papa II. Sylvester, Kutsal Roma İmparatoru ve Bizans İmparatoru Konstantin'in bir araya gelerek, takvimi değiştirdiğini iddia ediyor. Illig ayrıca üçlünün mevcut belgeleri değiştirdiğini ve kendilerini desteklemek için hileli tarihi olaylar ve insanlar yarattığını iddia ediyor. Kutsal Roma İmparatoru Charlemagne'nin aslında gerçek bir hükümdar değil, sadece Kral Arthur tipi bir efsane olduğunu iddia ediyor. Tüm bu kurcalama ve sahtecilikle tarihe 297 yıl daha eklendiğini açıklıyor.

Başta komplo teorisi gibi görünse ve çok karşı çıkanları olsa da hipotezi geliştirenlerin sağlam argümanları var gibi görünüyor. Kayıp yıllar olarak neden o dönemleri seçtiklerini ise o dönem yaşandığı söylenen olayların ve bulguların anakronistik olması ile açıklıyorlar. Onlara göre o dönemlerde yaşananlar ya hiç yaşanmayıp sonradan uyduruldu ya da yaşandığı söylenen zamanlarda değil daha önce ya da sonra yaşandı.


Dünya çapındaki tarihçilerin çoğu Phantom Time Hipotezi'ni eleştiriyor. Sayısız tarihçi, dünyanın "kayıp" zaman dönemleriyle örtüşen belgelenmiş geçmişleriyle birlikte, kaydedilen güneş tutulma tarihlerini kullandığını iddia etmeyi seçti.

Kaynak:

  • https://www.iflscience.com/editors-blog/the-historians-that-believe-were-currently-living-in-the-year-1724/

  • https://tr.qaz.wiki/wiki/Phantom_time_hypothesis#:~:text=Fantom%20zaman%20hipotez%20tarihsel%20oldu%C4%9Fu%20komplo%20teorisi%20Heribert%20ILLIG%20taraf%C4%B1ndan%20iddia%20etti.&text=Bu%20senaryoya%20g%C3%B6re%2C%20t%C3%BCm%20%C5%9Earlman,hayali%20zaman%22%20ile%20bir%20uydurmad%C4%B1r%20.


Comments


bottom of page