top of page

Depresyon ve Bipolar Bozukluk İçin Kan Testi

● Yeni bir kan testi, bir kişinin depresyonunun şiddetini ve daha sonraki bir noktada şiddetli depresyon geliştirme riskini ayırt edebilir.

● Test, bir kişinin bipolar bozukluk geliştirme riski altında olup olmadığını da belirleyebilir.

● Araştırmacılar, kan testinin terapötik müdahaleler için bireysel seçeneklerin özelleştirilmesine de yardımcı olabileceğini söylüyor.Dünya genelinde her 4 kişiden 1'i hayatı boyunca depresif bir dönem geçirecek.

Mevcut tanı ve tedavi yaklaşımları büyük ölçüde deneme yanılma olsa da, Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yapılan çığır açan bir çalışma, duygudurum bozukluklarının biyolojik temeline yeni bir ışık tutuyor ve tedaviye hassas bir tıp yaklaşımını hedefleyen umut verici bir kan testi sunuyor.

Psikiyatri Profesörü Dr.Alexander B. Niculescu liderliğindeki çalışma, Molecular Psychiatry dergisinde yayınlandı.

Çalışma, Niculescu ve meslektaşları tarafından intihar eğiliminin yanı sıra ağrı, travma sonrası stres bozukluğu ve Alzheimer hastalığını izleyen kan biyobelirteçleri üzerine yapılan daha önceki bir araştırmaya dayanıyor.

“Özellikle son 10 yılda psikiyatride hassas tıp alanına öncülük ettik. Bu çalışma, çabalarımızın son teknoloji ürünü bir sonucunu temsil ediyor ”dedi Niculescu.
Niculescu "Bu, psikiyatriyi 19. yüzyıldan 21. yüzyıla getirme çabamızın bir parçası. Onkoloji ve diğer çağdaş alanlar gibi olmasına yardımcı olmak. Nihayetinde misyon, hayatları kurtarmak ve iyileştirmektir." diye devam etti.

Ekibin çalışması, bir hastanın depresyonunun ne kadar şiddetli olduğunu, gelecekte şiddetli depresyon geliştirme riskini ve gelecekteki bipolar bozukluk (manik-depresif hastalık) riskini ayırt edebilen, RNA biyobelirteçlerinden oluşan bir kan testinin geliştirilmesini anlatıyor.

Test ayrıca hastalar için özel ilaç seçenekleri hakkında bilgi veriyor.

Bu kapsamlı çalışma, Indianapolis'teki Richard L. Roudebush VA Tıp Merkezindeki hasta popülasyonundan, 300'den fazla katılımcıyla, dört yıl içinde gerçekleştirildi. Ekip, dört aşamalı dikkatli bir keşif, önceliklendirme, doğrulama ve test yaklaşımı kullandı.

İlk olarak, katılımcılar zaman içinde takip edildi ve araştırmacılar onları hem yüksek hem de düşük ruh hali durumlarında gözlemledi, her seferinde kanlarındaki biyolojik belirteçler (biyolojik belirteçler) açısından iki durum arasında neyin değiştiğini kaydetti.

Daha sonra, Niculescu'nun ekibi, bulgularını çapraz doğrulamak ve önceliklendirmek için önceki tüm çalışmalardan geliştirilen büyük veri tabanlarını kullandı. Buradan araştırmacılar, klinik olarak şiddetli depresyon veya mani hastalarından oluşan bağımsız kohortlarda en iyi 26 biyobelirteç adayını doğruladılar.

Son olarak, biyobelirteçler kimin hasta ve kimin gelecekte hasta olacağını tahmin etmede ne kadar güçlü olduklarını belirlemek için ek bağımsız gruplar halinde test edildi.


Bu yaklaşımdan, araştırmacılar daha sonra hastaları ilaçlarla nasıl eşleştireceklerini, hatta depresyonu tedavi etmek için yeni bir potansiyel ilaç bulmayı denediler.


Niculescu, "Bu çalışma sayesinde, depresyon ve bipolar bozukluk için kan testleri geliştirmek, ikisi arasında ayrım yapmak ve insanları doğru tedavilerle eşleştirmek istedik" dedi.


Kaynak:

  • https://neurosciencenews.com/depression-bipolar-blood-test-18197/

  • https://www.iflscience.com/health-and-medicine/a-biomarker-blood-test-for-depression-and-bipolar-disorder-has-been-developed/

  • https://happiful.com/scientists-develop-blood-test-for-depression-and-bipolar-disorder/

bottom of page